logo Logowanie
 
Słówko: XML

burst (burst, burst, burst)

Wymowa: B ER S T

Tłumaczenia

pękać, pęknięty, przekłuć, przekłuwać, wybuch, wybuchnąć

Zobacz również: bust


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik burst ma następujące znaczenia:

 1. ruptured, busted, burst - ( suddenly and violently broken open especially from internal pressure (`busted' is an informal term for `burst') )
Rzeczownik burst ma następujące znaczenia:
 1. explosion, burst - ( the act of exploding or bursting something )
  wybuch
 2. fit, burst - ( a sudden flurry of activity (often for no obvious reason) )
 3. fusillade, salvo, volley, burst - ( rapid simultaneous discharge of firearms )
 4. outburst, flare-up, burst - ( a sudden violent happening )
Czasownik burst ma następujące znaczenia:
 1. explode, burst - ( burst outward, usually with noise )
 2. split, break open, burst - ( break open or apart suddenly )
  przekłuć, przekłuwać
 3. bust, burst - ( break open or apart suddenly and forcefully )
 4. burst - ( emerge suddenly )
 5. break, erupt, burst - ( force out or release suddenly and often violently something pent up )
 6. burst - ( move suddenly, energetically, or violently )
 7. collapse, burst - ( cause to burst )
 8. abound, bristle, burst - ( be in a state of movement or action )


Przykłady

A bartender is sitting behind the bar on a typical day, when the door bursts open and in come four exuberant blondes. Barman siedzi za barem w zwykły dzień, kiedy drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzą cztery pełne energii blondynki.
Everyone burst out laughing.Wszyscy wybuchnęli śmiechem.
Finally she burst out, 'I can't stand it any more!'W końcu wykrzyknęła, ' dłużej tego nie zniosę!'
He had burst in on her and demanded to know what she was doing.Zaskoczył ją i chciał wiedzieć co robiła.
He thought his lungs would burst.Myślał, że płuca mu rozerwie.
He took one look at her in her new hat and burst out laughing.Raz spijrzał na jej nowy kapelusz i wybuchnął śmiechem.
He was bursting out of his waistcoat.Kamizelka na nim prawie pękała w szwach.
He was bursting out of his waistcoat.Nie mieścił się w kamizelce.
He was bursting with happiness on his wedding day.Nie posiadał się ze szczęścia w dniu wesela.
His joke provoked an outburst of merriment.Jego dowcip wywołał powszechną wesołość.
I almost burst a blood vessel .O mało mnie szlag nie trafił.
I don't believe it!' she burst out angrily..
I was bursting with pride.Rozsadzała mnie duma.
I'm bursting for the toilet.Pęcherz mi pęka.
I'm bursting to tell someone the news but it's a secret..
It's raining here in Eastern Idaho -- has been off-and-on for several days and some has been cloudburst heavy..
Mum almost burst a blood vessel when I told her what happened..
Nobody has burst my bubble yet.Nikt jeszcze nie pozbawił mnie złudzeń.
Often, she's bursting to tell me a story about her day.Często nie móże się doczekać, żeby zdać mi relacje ze swojego dnia.
On hearing the news she burst into tears.Po usłyszeniu wiadomość wybuchnęła płaczem.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
EGZAMIN 3 rok
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować