logo Logowanie
 
Słówko: XML

fight (fight, fought, fought)

Wymowa: F AY T

Tłumaczenia

startować, ubiegać się, walczyć, walka

Zobacz również: struggle


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik fight ma następujące znaczenia:

 1. bout, fight - ( a boxing match )
 2. battle, conflict, engagement, fight - ( a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war )
 3. fighting, combat, scrap, fight - ( the act of fighting )
  walka
 4. competitiveness, fight - ( an aggressive willingness to compete )
 5. fight - ( an intense verbal dispute )
Czasownik fight ma następujące znaczenia:
 1. struggle, fight - ( be engaged in a fight )
 2. oppose, fight back, fight down, defend, fight - ( fight against or resist strongly )
 3. struggle, fight - ( make a strenuous or labored effort )
 4. crusade, press, campaign, push, agitate, fight - ( exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person )
  startować, ubiegać się


Przykłady

An independent group fighting for plain English in public communication..
Don’t let them bully you, fight back!Nie daj im się, broń się!
Don't tell me it's not worth fightin' for Nie mów mi,że nie warto walczyć o to
Fighting has broken out.Rozgorzały walki.
Fighting in the area has now ceased.Na tym obszarze obecnie zasprzestały walki.
How many more people will have to die before they call a halt to the fighting?.
I believe today that I am acting in the sense of the Almighty Creator. By warding off the Jews, I am fighting for the Lord's work.Dzisiaj wierzę, że działam w kierunku zamierzonym przez Wszechmocnego Stwórcę: zwalczając Żydów, walczę o sprawę Pana.
I had a fight with my mum over what time I had to be home.Kłóciłem się z mamą o to, o kórej mam być w domu.
I underfeed them because they are too busy fighting each other to eat all of it..
I would fight for you, I'd lie for you Walczyłbym dla ciebie, kłamałbym dla ciebie
I've caught them physically fighting and yelling and my dad may have been a paranoid schizophrenic, but I don't quite have enough to go on..
Investors still fight shy of IraqInwestorzy ciągle unikają Iraku
It beats cockfighting.To jest lepsze niż cokolwiek innego.
It was a tough fight but he managed to hold onto his title..
Now, now, children, stop fighting!.
Renewed fighting threatens to derail the peace talks.Wznowiona walka zagrałała zakłuceniem rozmów pokojowych.
She tried to fight down her emotions by biting her lip.Próbowała stłumic emocje przygryzając wargi.
Should I put up a fight for him?Czy powinienem walczyć za niego?
The British troops suffered heavy losses in the fighting and fell back..
The freedom fighters claimed responsibility for the bombing.Bojownicy o wolnoć przyznali się do zamachu bombowego.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 14
NewHeadway03
military
Callan-Stage06
Callan-lesson 80
Moje czasowniki
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować