logo Logowanie
 
Słówko: XML

blow (blow, blew, blown)

Wymowa: B L OW

Tłumaczenia

cios, dąć, dmuchać, dmuchać, eksplodować, grać na, pęknąć, podmuch, przepuszczać (pieniądze), przepuścić, robić laskę, schrzanić, składać jaja (o muchach), spartaczyć, trąbić, uderzenie, unosić się na wietrze, unosić w powietrzu (o wietrze), walić konia, wiać, wybuchnąć, wysadzić, wysiakać nos, wyśpiewać wszystko, zaciągać się, zakapować, zmarnować

Zobacz również: screw up


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik blow ma następujące znaczenia:

 1. puff, blow - ( forceful exhalation through the nose or mouth )
 2. blow - ( a powerful stroke with the fist or a weapon )
 3. coke, nose candy, snow, C, blow - ( street names for cocaine )
 4. shock, blow - ( an unpleasant or disappointing surprise )
 5. bump, blow - ( an impact (as from a collision) )
 6. reverse, reversal, setback, black eye, blow - ( an unfortunate happening that hinders of impedes )
 7. gust, blast, blow - ( a strong current of air )
Czasownik blow ma następujące znaczenia:
 1. blow - ( exhale hard )
 2. blow - ( free of obstruction by blowing air through )
 3. blow - ( burst suddenly )
  pęknąć
 4. blow out, burn out, blow - ( melt, break, or become otherwise unusable )
 5. blow - ( shape by blowing )
 6. blow - ( allow to regain its breath )
 7. boast, tout, swash, shoot a line, brag, gas, bluster, vaunt, gasconade, blow - ( show off )
 8. blow - ( cause to be revealed and jeopardized )
 9. blow - ( lay eggs )
  składać jaja (o muchach)
 10. shove off, shove along, blow - ( leave )
 11. float, drift, be adrift, blow - ( be in motion due to some air or water current )
 12. blow - ( spout moist air from the blowhole )
 13. blow - ( cause to move by means of an air current )
  unosić się na wietrze, unosić w powietrzu (o wietrze)
 14. blow - ( cause air to go in, on, or through )
 15. fellate, go down on, blow - ( provide sexual gratification through oral stimulation )
  robić laskę, walić konia
 16. blow - ( play or sound a wind instrument )
  trąbić
 17. blow - ( make a sound as if blown )
 18. blow - ( sound by having air expelled through a tube )
 19. blow - ( spend lavishly or wastefully on )
  przepuszczać (pieniądze), przepuścić
 20. waste, squander, blow - ( spend thoughtlessly )
 21. botch, bumble, fumble, botch up, muff, flub, screw up, ball up, spoil, muck up, bungle, fluff, bollix, bollix up, bollocks, bollocks up, bobble, mishandle, louse up, foul up, mess up, fuck up, blow - ( make a mess of, destroy or ruin )
  schrzanić, spartaczyć, zmarnować
 22. blow - ( be blowing or storming )
  dąć


Przykłady

A fuse has blown.Przepalił się bezpiecznik.
A storm was blowing up.Rozpętał się sztorm.
Bad weather continued to blow the ship off its course.Brzydka pogoda nieprzerwanie zpychała statek z kursu.
Do you think the two countries will come to blows over this?.
Has it come to blows yet?Czy mimo to doszło do rękoczynów?
He had his legs blown off.Urwało mu nogi.
He looks for any excuse he can blow off work.Szuka jakiegokolwiek wykrętu, aby móc urwać się z pracy.
He plotted to blow up the parliament.Uknuł plan wysadzenia w powietrze budynku parlamentu.
He would do anything for the boss, he'd even do the blow job for him.On by wyszystko zrobił dla szefa, nawet by mu zrobił laske.
Her attacker rained down blows on her..
I did get a job shoveling snow, which I hated, and I did blow all my savings gambling.Znalazłem pracę przy odśniezaniu, czego nie nawidziłem i przepuściłem wszystkie oszczędności na hazard
I had dozens of mind blowing orgasms in the process!Doznałam przy okazji dziesiątki niesamowitych orgazmów!
I have to blow the leaves off the treesMuszę pozrywać liście z drzew.
I pant after the wind that blows free and fragrant from the sea..
I'd marry this chick for her blowjob lips alone..
I'll have to I blow the dust off my guitars.Będę musiał zdmuchnąć z gitary kurz.
I'm not going to blow smoke up her ass and tell her her daughter's a saint..
If you don't tell me where she is, I'll blow your brains out!Rozwalę ci łeb, jesli mi nie powiesz gdzie ona jest!
Is there a way to blow the whistle on immigration marriage fraud?Czy jest jakiś sposób, żeby ujawnić oszustwo matrymonialne w celach imigracyjnych?
It won't blow up!Tego nie da się nadmuchać!

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 16
NewHeadway01/02
Callan-Stage06
Callan-lesson 82
Callan-lesson 85
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować