logo Logowanie
 
Słówko: XML

shake (shake, shook, shaken)

Wymowa: SH EY K

Tłumaczenia

drżeć, kręcić głową "na nie", otrząsać, podpieprzyć, potrząsać, shake(mleczny koktail), strząsać, strzepnąć, strzepywać, trząść, trząść się, ukraść, wstrząsać, wykonywać tryle na (nucie)

Zobacz również: didder


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik shake ma następujące znaczenia:

 1. wag, waggle, shake - ( causing to move repeatedly from side to side )
 2. tremble, shiver, shake - ( reflex shaking caused by cold or fear or excitement )
 3. handshake, handshaking, handclasp, shake - ( grasping and shaking a person's hand (as to acknowledge an introduction or to agree on a contract) )
 4. trill, shake - ( a note that alternates rapidly with another note a semitone above it )
 5. milkshake, milk shake, shake - ( frothy drink of milk and flavoring and sometimes fruit or ice cream )
  shake(mleczny koktail)
 6. shingle, shake - ( building material used as siding or roofing )
Czasownik shake ma następujące znaczenia:
 1. didder, shake - ( move with or as if with a tremor )
  potrząsać, wstrząsać
 2. shake - ( undermine or cause to waver )
 3. shake - ( bring to a specified condition by or as if by shaking )
 4. shake - ( shake (a body part) to communicate a greeting, feeling, or cognitive state )
  drżeć, trząść się
 5. stimulate, shake up, excite, stir, shake - ( stir the feelings, emotions, or peace of )
 6. rock, sway, shake - ( move back and forth or sideways )
 7. agitate, shake - ( move or cause to move back and forth )
 8. judder, shake - ( shake or vibrate rapidly and intensively )
  wykonywać tryle na (nucie)
 9. shake off, throw off, escape from, shake - ( get rid of )
  otrząsać, strząsać, strzepnąć, strzepywać


Przykłady

"No! No!" He was pale and shaken. "Nie! Nie!" Był blady i roztrzęsiony.
Dude, I get more hot women than you can shake a stick at..
Guys earning millions of dollars and fucking more hot women than you can shake a stick at are working on the plantation?.
He was greeted with the usual hail-fellow-well-met slap on the back and handshake..
He was trying to shake down the storekeeper.Usiłował szantażować sklepikarza.
Her first impulse was to stretch out her hand as if she wanted to shake hands.W pierwszym odruchu uniosła rękę, jakby chciała się przywitać.
I'll be with you in two shakes..
If Shakespeare's plays are to reach a large audience they need to be interpreted in a modern style..
Jenya shivers and shakes in her boots.Jenya dygota i trzęsie portkami ze strachu.
Naturally, revealing this secret would shake the foundations of Western civilization or at least of the Catholic church..
Nod your head if you understand what I'm saying and shake it if you don'tSkiń głową jeśli rozumiesz co mówię i pokreć, jeśli nie rozumiesz.
She had shaken in her shoes.Trząsła portkami ze strachu.
She had to shake the dew off her lily when she had to pee..
She unfolds her legs, stands, and shakes, then leaps from the bed to trail behind me..
The two leaders sealed their agreement with a handshake..
The whole house seemed to shake.Wydawało się, że cały dom się trzęsie.
There are more whisky distilleries in this part of Scotland than you can shake a stick at..
There have been more attempts at explanations than one can shake a stick at.Było tyle prób wyjaśnień, że się nie można opędzić.
This play is usually attributed to Shakespeare.Zazwyczaj przypisuje się tą sztukę Shekespeareowi.
We've got more of these than you can shake a stick at.Mamy tego do licha i trochę.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 57


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować