logo Logowanie
 
Słówko: XML

hit (hit, hit, hit)

Wymowa: HH IH T

Tłumaczenia

brudna robota, celny strzał, cios, docinek, hit, kop (efekt działania narkotyku), krytyczna uwaga, mach (zaciągnięcie się papierosem), mokra robota, morderstwo, odwiedziny (na stronie internetowej), przebój, przytyk, sukces, szczęśliwy traf, szlagier, sztag, ścieżka heroiny, trafić, trafienie, udana próba, uderzenie, uderzyć, ugodzić, zabójstwo na zlecenie

Zobacz również: bop


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik hit ma następujące znaczenia:

 1. hit - ( (baseball) a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball) )
  celny strzał
 2. smash, smasher, strike, bang, hit - ( a conspicuous success )
  hit, sukces, szczęśliwy traf, szlagier, udana próba
 3. hitting, striking, hit - ( the act of contacting one thing with another )
  docinek, krytyczna uwaga, przytyk
 4. hit - ( a connection made via the internet to another website )
  odwiedziny (na stronie internetowej), trafienie
 5. hit - ( a murder carried out by an underworld syndicate )
  brudna robota, mokra robota, morderstwo, zabójstwo na zlecenie
 6. hit - ( a dose of a narcotic drug )
  ścieżka heroiny
 7. collision, hit - ( (physics) an brief event in which two or more bodies come together )
Czasownik hit ma następujące znaczenia:
 1. hit - ( pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to )
 2. score, tally, rack up, hit - ( gain points in a game )
 3. strike, hit - ( make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target )
  trafić, ugodzić
 4. shoot, pip, hit - ( hit with a missile from a weapon )
 5. hit - ( hit the intended target or goal )
 6. hit - ( consume to excess )
 7. strike, hit - ( affect or afflict suddenly, usually adversely )
 8. strike, hit - ( produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically )
 9. strike, impinge on, run into, collide with, hit - ( hit against )
 10. hit - ( deal a blow to, either with the hand or with an instrument )
 11. hit - ( cause to move by striking )
 12. reach, attain, hit - ( reach a point in time, or a certain state or level )
 13. reach, make, attain, arrive at, gain, hit - ( reach a destination, either real or abstract )
 14. strike, hit - ( drive something violently into a location )
 15. strike, come to, hit - ( cause to experience suddenly )
 16. stumble, hit - ( encounter by chance )
 17. murder, slay, dispatch, bump off, polish off, remove, hit - ( kill intentionally and with premeditation )


Przykłady

A beer would just hit the spot!Piwo! to by było to!
A colour which hits you between the eyes.Kolor, który bije po oczach.
A scrawny white hooker had been a victim of a freak trick.Koścista biała kurewka była ofiarą zboka-sadysty.
After each girl has diddled her kitty, the video switches to black and white and the three of them meet in a smoky room..
At the point where you can weaponize your buildings, you have to suddenly think about architecture in a very different way.W momencie, gdy masz za zadanie uzbroić budynki, nagle musisz spojrzeć na architekturę w zupełnie inny sposób.
Beat the egg whites until they stand in stiff peaks.Ubij białka na sztywną pianę.
Built in the 18th century, this church, which is a wonderful example of Baroque architecture.Ten kościół, wybudowany w XVIII wieku, jest świetnym przykładem architektury barokowej.
Can I hitch a ride to school?Podrzucisz mnie do szkoły?
Did your father use to hit you when you were a child?Czy twój ojciec cię był, kiedy byłeś dzickiem?
Does anyone ever fall for this shit?.
England is hit by bad weather.W Anglii pogoda teraz jest fatalna.
Fuck the uptown brothers. They never pass the ball, they don't want to play defense, they take fives steps on every lay-up to the hoop. And then they want to turn around and blame everything on the white man.Piepszyć braci z lepszych dzielnic. Nigdy nie podają piłki nie chcą grać w obronie, robią pięć kroków przed każdym rzutem a potem chcą wszystko zwalić na białych
Give me a hitch up on to the wall.Podsadź mnie na murek.
Hardest hit will be small businesses.Najbardziej ucierpią małe firmy.
He hit the roof when he found out.Dostał białej gorączki, gdy się o tym dowiedział.
He lost his job and hit the bottle.Stracił prace i zaglądał do kieliszka.
He was hit in the arm.Trafili go w ramię.
His father used to hit him.Ojciec go bił.
His father's death hit him badly.Bardzo przeżył śmierć ojca.
I almost die of laughter today, everything was fun like shit.Dziś konam ze śmiechu, wszystko takie zabawne.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 17
sport-verbs
NewHeadway07
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony
MM unit 11
ochrona osób


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować