logo Logowanie
 
Słówko: XML

draw (draw, drew, drawn)

Wymowa: D R AO

Tłumaczenia

atrakcja, ciągnąć, ciągnienie, czerpać, losowanie, loteria, remis, remis, rozdanie, rysować, rysunek, wynik nierozstrzygnięty, zaciągnięcie się

Zobacz również: describe


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik draw ma następujące znaczenia:

 1. haul, haulage, draw - ( the act of drawing or hauling something )
 2. draw poker, draw - ( poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer )
 3. draw play, draw - ( (American football) the quarterback moves back as if to pass and then hands the ball to the fullback who is running toward the line of scrimmage )
 4. hook, hooking, draw - ( a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer )
 5. draw - ( a playing card or cards dealt or taken from the pack )
  rozdanie
 6. lot, draw - ( anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random )
 7. standoff, tie, draw - ( the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided )
  remis, wynik nierozstrzygnięty
 8. draw - ( a gully that is shallower than a ravine )
 9. drawing card, attraction, attractor, attracter, draw - ( an entertainer who attracts large audiences )
  atrakcja
Czasownik draw ma następujące znaczenia:
 1. draw - ( cause to localize at one point )
 2. draw - ( flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching )
 3. disembowel, eviscerate, draw - ( remove the entrails of )
 4. draw - ( steep )
 5. draw - ( reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die )
 6. draw - ( contract )
 7. draw - ( bring or lead someone to a certain action or condition )
 8. draw - ( select or take in from a given group or region )
 9. make, draw - ( make, formulate, or derive in the mind )
 10. describe, depict, draw - ( give a description of )
 11. cast, draw - ( choose at random )
 12. tie, draw - ( finish a game with an equal number of points, goals, etc. )
 13. puff, drag, draw - ( suck in or take (air) )
 14. guide, run, pass, draw - ( guide or pass over something )
 15. draw - ( move or pull so as to cover or uncover something )
 16. pull back, draw - ( pull back the sling of (a bow) )
 17. string, thread, draw - ( thread on or as if on a string )
 18. pull, force, draw - ( cause to move along the ground by pulling )
 19. attract, pull, pull in, draw in, draw - ( direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes )
 20. absorb, suck, imbibe, soak up, sop up, suck up, take in, take up, draw - ( take in, also metaphorically )
 21. trace, line, describe, delineate, draw - ( make a mark or lines on a surface )
 22. get, draw - ( in baseball: earn or achieve a base by being walked by the pitcher )
 23. draw - ( engage in drawing )
 24. draw - ( represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface )
 25. draw - ( write a legal document or paper )
 26. draw - ( elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc. )
 27. take out, draw - ( take liquid out of a container or well )
 28. pull, pull out, get out, take out, draw - ( bring, take, or pull out of a container or from under a cover )
 29. draw - ( move or go steadily or gradually )
 30. draw - ( cause to flow )
 31. reap, draw - ( get or derive )
 32. withdraw, take out, draw off, draw - ( remove (a commodity) from (a supply source) )
 33. quarter, draw and quarter, draw - ( pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him )
 34. draw - ( require a specified depth for floating )
 35. draw - ( allow a draft )


Przykłady

A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
All her drawings have been preserved.Zachowały się wszystkie jej rysunki.
As I draw breath.Do ostatniego tchu.
By 1710 his position had improved sufficiently to enable him to withdraw in favour of his nephew.Do roku 1710 jego pozycja wzrosła wystarczająco, żeby umożliwiać mu rezygnację na rzecz bratanka.
Claudia’s placement of her drugs in her sock drawer was not as furtive as she thought, as the sock drawer is the first place most parents look.Położenie narkotyków Klaudii w jej komodzie nie było takie sprytne/tajemne jak myślała, jako, że komoda była pierwszym miejscem, do którego zajrzeli rodzice.
For the most part, she is a withdrawn and despairing person who spends many hours alone, feeling empty and sad..
Give me a moment to draw breath, won't you?.
Greta Garbo was a big draw in her day.W swoim czasie Greta Garbo cieszyła się wielką popularnością.
He emptied the drawer of its contents.Opróżnił szufladę z zawartości.
He felt drawn to her.Pociągała go.
He looked pale and drawn.Był blady i wymizerowany.
He'll have to draw in his horns, now that he's lost his job.Teraz gdy stracił pracę, będzie musial zacisnąć pasa.
His languid drawl made her skin creep..
I am a withdrawn bookworm..
I beg leave to withdraw the motion.Proszię o pozwolenie na wycofanie wniosku.
I dither and feel drawn to basics such as jeans and cardigans..
I do most of the cooking but I draw the line at washing up as well!W większości zajmuję się gotowaniem, ale nie ma mowy, abym też zmywał!
I had to withdraw from the English course because of poor health.Musiałem zrezygnować z kursu angielskiego z powodu kłopotów ze zdrowiem.
I like to keep tabs on my bank account so that I don't overdraw.Chcę mieć moje konto bankowe na oku, ażeby nie mieć debetu.
I want to help you, but I draw the line at lying.Chcę ci pomóc, ale nie posunę się do kłamstwa.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 8
sport-verbs
Mieszanka słówek 1
Callan-Stage06
Callan-lesson 86
Moje czasowniki
New Headway Elementary - Unit 6
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage07
Grupa 1 - pre intermediate
past simple kl.5 :-)
formy Past
Sparks2unit6


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować