logo Logowanie
 
Słówko: XML

grind (grind, ground, ground)

Wymowa: G R AY N D

Tłumaczenia

chrzęst, harować, harówka, kierat, kręcenie biodrami w tańcu, kruszyć, kuć, kujon, mielić, mleć, mleć się, mordęga, naostrzyć, numerek (= stosunek), ocierać się, orka, ostrzyć, proszek, rozdrabniać, rozkruszyć, szlifować, tańczyć kręcąc biodrami, tłuc, trzeć, utłuc, wkuwać, wyszlifować, zakuwać, zatańczyć kręcąc biodrami, zgrzyt, zgrzytać

Zobacz również: labor


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik grind ma następujące znaczenia:

 1. mill, pulverization, pulverisation, grind - ( the act of grinding to a powder or dust )
  chrzęst
 2. drudgery, plodding, donkeywork, grind - ( hard monotonous routine work )
  harówka, kierat
 3. swot, nerd, wonk, dweeb, grind - ( an insignificant student who is ridiculed as being affected or studying excessively )
  kujon, mordęga
Czasownik grind ma następujące znaczenia:
 1. mash, crunch, bray, comminute, grind - ( reduce to small pieces or particles by pounding or abrading )
  kruszyć, rozkruszyć
 2. grate, grind - ( make a grating or grinding sound by rubbing together )
  tłuc, utłuc
 3. crunch, cranch, craunch, grind - ( press or grind with a crunching noise )
  ocierać się, szlifować, trzeć, wyszlifować, zgrzytać
 4. grind - ( dance by rotating the pelvis in an erotically suggestive way, often while in contact with one's partner such that the dancers' legs are interlaced )
  tańczyć kręcąc biodrami, zatańczyć kręcąc biodrami
 5. labor, labour, toil, fag, travail, drudge, dig, moil, grind - ( work hard )
  harować, kuć, wkuwać, zakuwać


Przykłady

Expect the world economy to come to a grinding halt, as there are less and less people around to buy stuff..
Grind it down to shape and hone it to a fine edge..
He is a knife grinder.On ostrzy noże.
He's got to keep his nose to the grindstone to feed his wife and five children.Musi harować bez wytchnienia, żeby wykarmić żonę i piątkę dzieci.
I've lived in grinding poverty for most of my life.Przez większą część życia żyję w skrajnej nędzy.
It was a long hard grind cycling up the hill.Namordowaliśmy się, wjeżdżając pod tę górę na rowerach.
It'll be a long hard grind.To będzie prawdziwa mordęga.
Laws grind the poor, and rich men rule the law..
Many, far from being scheming plutocrats searching for new ways to grind the faces of the poor, have acquired this "wealth" by accident..
Progress on extreme poverty grinding to a halt in South Asia, but gains reported by UN on key health and education goals..
She grinds out novels at the rate of one a month.Produkuje jedną powieść na miesiąc.
Sometimes it's not just about pretty football, we need to grind out the results sometimes and get the win, get the three points..
What mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor?Jakim prawem uciskacie mój lud i przygnębiacie oblicza ubogich?

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować