logo Logowanie
 
Słówko: XML

be (be, was, been)

Wymowa: B IY

Tłumaczenia

beryl(chem), być, istnieć

Zobacz również: is


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik be ma następujące znaczenia:

 1. beryllium, glucinium, atomic number 4, be - ( a light strong brittle gray toxic bivalent metallic element )
  beryl(chem)
Czasownik be ma następujące znaczenia:
 1. be - ( spend or use time )
 2. follow, be - ( work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function )
 3. exist, be - ( have an existence, be extant )
 4. be - ( have the quality of being )
 5. live, be - ( have life, be alive )
 6. be - ( be identical to )
  istnieć
 7. constitute, represent, make up, comprise, be - ( form or compose )
 8. be - ( occupy a certain position or area )
 9. equal, be - ( be identical or equivalent to )
 10. embody, personify, be - ( represent, as of a character on stage )
 11. cost, be - ( be priced at )
 12. be - ( to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used only in infinitive form )
 13. be - ( happen, occur, take place )


Przykłady

"Betty, will you please bring the captain? "Betty, czy mogłabyś przyprowadzić kapitana?
"He jumped right there!" Betty pointed down into the darkness. "On skoczył dokładnie tam!" Betty wskazała w dół, w ciemność.
"I believe I may have offended you with my rude language and actions. Wierzę, że mogłam obrazić Cię moimi nieprzejmymi słowami i czynami.
"I want to be a pope someday!" he blurted."Chcę zostać kiedyś papieżem!" wypaplał. [wymsknęło mu się ;]
"That frog could have been worth millions to you, and you let him go for a mere $500,000!" "Ta żaba mogła przynieść Ci miliony, a Ty oddałeś ją za ledwie 500 000 dolarów!"
"What weapon can be unethical?" "Biological weapons, insidious nerve gas - you know, things that don't make a bang. That takes most of the fun out of it.""Jaka broń może być nieetyczna?" "Broń biologiczna, gazy paraliżujące i takie, wiesz... wszystko, co nie wybucha. A huk to przecież połowa zabawy."
£30 seats for the match were being touted for £500.Miejsce na miecz za 30 funtów na czarnym rynky osiągały cenę 500 funtów.
‘Is that the best you can do?’ he sneered.„Tylko na to cię stać?” zapytał szyderczo.
“Guess it's been a rough day for you, huh?” “Yes, it has.”.
'Ah, distinctly I remember it was in the bleak December'."Ach – pamiętam, jakby wczoraj – była przykra grudnia pora".
'Do you think there'll be an election next year?' 'I think it's on the cards'.'Sądzisz, że, w przyszym roku będą wybory?' 'Myślę, że się na to zanosi.'
'I think you'd better ask her.' ' I'd rather not..
'It must be here somewhere', she said, fumbling in her pocket for her key.'Musi gdzieś tu być', powiedziała, grzebiąc w kieszenie w poszukiwaniu klucza.
'Robert's gone,' she volunteered."Robert poszedł", powiedziała niepytana.
'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all.Lepiej jest kochać i utracić miłość, niż nigdy miłości nie zaznać.
'Why did he do it?' - 'Beats me!'"Dlaczego to zrobił?" - "Nie mam zielonego pojęcia."
A band of robbersSzajka rabusiów
A bartender is sitting behind the bar on a typical day, when the door bursts open and in come four exuberant blondes. Barman siedzi za barem w zwykły dzień, kiedy drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzą cztery pełne energii blondynki.
A beer would just hit the spot!Piwo! to by było to!
A bell is sounded every hour.Biją w dzwon co godzinę.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 3
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)
formy Past


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować