logo Logowanie
 
Słówko: XML

keep (keep, kept, kept)

Wymowa: K IY P

Tłumaczenia

trzymać

Zobacz również: hold


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik keep ma następujące znaczenia:

 1. hold, keep - ( a cell in a jail or prison )
 2. donjon, dungeon, keep - ( the main tower within the walls of a medieval castle or fortress )
 3. support, livelihood, living, bread and butter, sustenance, keep - ( the financial means whereby one lives )
Czasownik keep ma następujące znaczenia:
 1. preserve, keep - ( prevent (food) from rotting )
 2. observe, maintain, keep - ( observe correctly or closely )
 3. maintain, keep - ( maintain by writing regular records )
 4. sustain, maintain, keep - ( supply with necessities and support )
 5. keep - ( hold and prevent from leaving )
 6. hold on, keep - ( retain possession of )
 7. keep - ( look after )
 8. maintain, keep - ( maintain for use and service )
 9. keep - ( have as a supply )
 10. keep - ( store or keep customarily )
 11. keep open, hold open, save, keep - ( retain rights to )
 12. retain, continue, keep on, keep going, keep - ( allow to remain in a place or position )
 13. restrain, suppress, keep back, hold back, keep - ( keep under control )
 14. prevent, keep - ( prevent from doing something or being in a certain state )
 15. observe, celebrate, keep - ( celebrate, as of holidays or rites )
 16. observe, keep - ( conform one's action or practice to )
 17. keep - ( supply with room and board )
 18. keep - ( raise )
 19. maintain, hold, keep - ( keep in a certain state, position, or activity )
 20. continue, go on, proceed, go along, keep - ( continue a certain state, condition, or activity )
 21. preserve, keep - ( maintain in safety from injury, harm, or danger )
 22. stay fresh, keep - ( fail to spoil or rot )


Przykłady

A fuck a day keeps the doctor away.Gdy pociupciasz co dzionek, niepotrzebny doktorek.
Am I keeping you away from your work?Czy odrywam cię od pracy?
And I just keep waiting for the other shoe to drop.A ja tylko czekam co będzie dalej.
As the accession process is a long term effort, it is necessary to keep the countries motivated to continue reforms.Ponieważ proces przystąpienia wiąże się z długotrwałym wysiłkiem, należy wciąż na nowo motywować kraje do kontynuowania reform.
As we walk I keep an ear cocked for oncoming trains.Gdy spacerujemy nasłuchuję nadjeżdżający z przeciwka pociągów.
By doing this, you will give yourself positive reinforcement, and help keep yourself motivated when a craving strikes.Warto nie zapominać, iż bez względu na to, czy kupujemy jakikolwiek następny sprzęt czy zakładamy elektryczność, i tak mamy mieć jakaś zdolność kredytową, ponieważ z czegokolwiek taki kredyt musimy oddać.
Can I leave my laptop for safe keeping with you?Czy mogę zostawić u ciebie na przechowanie mój laptop?
Communication is an essential means to keep the stakeholders informed and motivated.Odpowiednia komunikacja pozwoli przekazać informacje i zmotywować interesariuszy.
Do you have a mindset of keeping motivated?.
Does the clock keep accurate time?Czy ten zegar pokazuje dokładny czas ?
Does the clock keep accurate time?Czy ten zegar dobrze chodzi?
Don't let me keep you!Nie chciałbym cię zatrzymywać!
Don't worry about her, she's in safe keeping with me.Nie mart się o nią, u mnie jest bezpieczna.
Go as far as the church and keep to the left.Dojdź do kościoła i trzymają się lewej strony.
Having been asked to keep silent, the children stopped talking.Ponieważ poproszono je, aby były cicho, dzieci przestały rozmawiać.
He always keeps his balance when it comes to spending money.Zawsze zachowuje rozwagę kiedy przychdzi wydawać pieniądze.
He couldn't keep up with me, not by a long shot.W żadnym razie nie potrafił za mną nadążać.
He keeps complaining and it really winds me up.Jego ciągłe nazekanie naprawdę mnie wkuża.
He keeps cool while she plays bouncy-bouncy on him.Jest spokojny, gdy ona na nim jeździ.
He keeps griping that he has no money.Ciągle biadoli, że nie ma pieniędzy.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 8
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować