logo Logowanie
 
Słówko: XML

let (let, let, let)

Wymowa: L EH T

Tłumaczenia

dom do wynajęcia, okres wynajmu, pokój do wynajęcia, pozwolić, puścić, trafić w siatkę, wynająć, wynająć komuś, wynajmować

Zobacz również: allow


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik let ma następujące znaczenia:

  1. net ball, let - ( a serve that strikes the net before falling into the receiver's court )
    trafić w siatkę
  2. Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Toiba, Lashkar-e-Tayyiba, Army of the Pure, Army of the Righteous, let - ( the most brutal terrorist group active in Kashmir )
Czasownik let ma następujące znaczenia:
  1. get, have, let - ( cause to move )
  2. let - ( leave unchanged )
  3. let - ( actively cause something to happen )
  4. permit, allow, countenance, let - ( consent to, give permission )
  5. lease, rent, let - ( grant use or occupation of under a term of contract )
  6. allow, permit, let - ( make it possible through a specific action or lack of action for something to happen )


Przykłady

"Do I look like a skeleton?" asked the Lone Ranger. Czy ja wyglądam na kościotrupa? zapytał Samotny Włóczęga
"It was the Skeleton!" she cried. "To był Kościotrup!" krzyknęła.
"So this is the Skeleton!" "Więc to jest Kościotrup!"
"That frog could have been worth millions to you, and you let him go for a mere $500,000!" "Ta żaba mogła przynieść Ci miliony, a Ty oddałeś ją za ledwie 500 000 dolarów!"
"The Skeleton thinks I caused him to go to jail. "Kościotrup myśli, że to ja sprawiłem, że poszedł do więzienia.
"The Skeleton!" he gasped."Kościotrup!" - zasapał.
'Tell Harding de Skeleton sends his regards!' he shouted.'Powiedzcie Hardingowi, że Kościotrup przesyła pozdrowienia!' - krzyknął.
A bullet whizzed through the air.Powietrze przeszyła kula.
A job like that is completly beyond his reach.Praca jak ta jest dla niego całowice nieosiągalna.
A letter of application should be typed.List motywacyjny powinien być napisany na maszynie.
A pickpocket delicately relieved him of his wallet.Kieszonkowiec pozbawił go portfela.
A population severely depleted by war.Ludność zdziesiątkowana przez wojnę.
A wallet protruded from his pocket.Z kieszeni wystawał mu portfel.
After all his family had done for him, his complete neglect of them was, to say the least, a poor way of showing his appreciation.Po wszystkim co zrobiła dla niego rodzina jego całkowite lekceważenie ich było delikatnie mówiąc żałosnym sposobiem wyrażenia jego wdzięczność.
After I took the tablets the pain wore off.Po zażyciu tabletki ból minął.
All you had to do was swipe the cash card and it let you use it to get gas..
As he narrowed the distance between them, the Skeleton suddenly turned and faced him. Gdy zmniejszył dystans miedzy nimi, Kościotrup nagle odwrócił się i stawił mu czoła.
As she read the letter tears welled up in her eyes.Kiedy przeczytała list łzy zakręciły jej się w oczach.
As was my custom, I had read her letter immediately it arrived.Tak, jak to miałem w zwyczaju, przeczytałem jej list natychmiast jak przyszedł.
As we were on the point of giving up hope, a letter arrived.Właśnie kiedy mieliśmy stracić nadzieję, nadszedł list.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 8
Callan-Stage 05
Callan-Stage06
Callan-lesson 91
down
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować