logo Logowanie
 
Słówko: XML

begin (begin, began, begun)

Wymowa: B IH G IH N

Tłumaczenia

dać początek (czemuś), dawać początek (czemuś), doprowadzić do, Gerunds OR Infinitives (Different Meaning), mieć źródła, napocząć, napoczynać, początek, rozpocząć, zaczynać, zapoczątkować, zapoczątkowywać

Zobacz również: start


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik begin ma następujące znaczenia:

 1. Menachem Begin, begin - ( Israeli statesman (born in Russia) who (as prime minister of Israel) negotiated a peace treaty with Anwar Sadat (then the president of Egypt) (1913-1992) )
Czasownik begin ma następujące znaczenia:
 1. get down, get, start out, start, set about, set out, commence, begin - ( take the first step or steps in carrying out an action )
  napocząć, napoczynać
 2. lead off, start, commence, begin - ( set in motion, cause to start )
 3. begin - ( begin to speak or say )
 4. begin - ( begin to speak, understand, read, and write a language )
 5. begin - ( achieve or accomplish in the least degree, usually used in the negative )
 6. start, begin - ( begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object )
 7. start, begin - ( have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense )
 8. start, begin - ( have a beginning characterized in some specified way )
 9. begin - ( have a beginning, of a temporal event )
 10. begin - ( be the first item or point, constitute the beginning or start, come first in a series )


Przykłady

As the nights wear on, I begin to imagine, or dream, or whatever the state is, that I am being cathed by an ape..
Autumn is coming and the trees are beginning to shed their leaves.Nadchodzi jesień i dzrzewa zaczynają tracić liście.
Both products are due to ship at the beginning of June..
For at the time when the new economic order was beginning, the doctrines of rationalism had already taken firm hold of large numbers, and an economic science alien to the true moral law had soon arisen, whence it followed that free rein was given to human avarice..
Got it sluts? Then start getting wet, and let the games begin!.
Grieving the loss is where the healing process begins..
He showed that Einstein’s General Theory of Relativity implied space and time would have a beginning in the Big Bang and an end in black holes..
He started off with enthusiasm, but now he's beginning to run out of steam.Rozpoczął z pasją, ale zaczyna teraz tracić zapał.
He then begins to ass fuck her very, very slowly. She loves it..
Her devil-may-care attitude to school and other duties is beginning to worry me.Zaczyna mnie martwić jej lekkomyślne podejście do szkoły i innych obowiązków.
I can hardly wait for the holidays to begin.Nie mogę się doczekać wakacji.
I can't begin to describe itNie potrafię tego opisać.
I can't begin to imagine how he felt.Nie potrafię sobie wyobrazić, jak się czuł.
I can't begin to tell you how grateful I am.Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem ci wdzięczny.
I can't begin to thank you.Nie wiem, jak mam ci dziękować.
I can't even begin to divulge the storyline because it’s mostly unfathomable.Nie potrafię nawet ujawnić fabuły ponieważ jest ona w większości niezgłębiona.
I found the film completely engrossing from beginning to end.Moim zdaniem ten film od początki do końca był kompletnie wciągający.
I hate to spring this on you, but the family knew from the beginning.Przykro mi, że tak nagle z tym wyskakuję, ale rodzina wiedziała od początku.
I have been gestating this idea for several years now and I am now coming close to that time to beginning the actual process..
I was given no instructions as to how to begin.Nie dano mi żdanych wskazówek jak zacząć.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 1
adjectives
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 57
past simple kl.5 :-)
formy Past


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować