logo Logowanie
 
Słówko: XML

eat (eat, ate, eaten)

Wymowa: IY T

Tłumaczenia

jadać, jeść, zeżreć, zjadać, zjeść, zżerać

Zobacz również: exhaust


Grupy znaczeniowe

Czasownik eat ma następujące znaczenia:

  1. corrode, rust, eat - ( cause to deteriorate due to the action of water, air, or an acid )
  2. consume, eat up, use up, deplete, exhaust, run through, wipe out, eat - ( use up (resources or materials) )
    zeżreć, zjeść, zżerać
  3. eat - ( eat a meal )
    jadać, zjadać
  4. eat - ( take in solid food )
  5. feed, eat - ( take in food )
  6. eat on, eat - ( worry or cause anxiety in a persistent way )


Przykłady

£30 seats for the match were being touted for £500.Miejsce na miecz za 30 funtów na czarnym rynky osiągały cenę 500 funtów.
'I feel awful.' 'That comes from eating too many sweets.'"Okropnie się czuję." "To jest spowidowane jedzieniem zbyt wielu słodyczy."
'Why did he do it?' - 'Beats me!'"Dlaczego to zrobił?" - "Nie mam zielonego pojęcia."
A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
A great writer if ever there was one.Naprawdę wielki pisarz.
A lie repeated often enough becomes the truth.Kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą.
A new Polish political party has ruffled conservative feathers in the Catholic country with a campaign to have the cross ousted from public buildings.W katolickiej Polsce, pewna nowa partia zaczyna działać na nerwy konserwatystom. Rozpoczęła właśnie kampanię polegającą na usuwaniu katolickich krzyży z miejsc publicznych.
A problem that has defeated many great minds.Zagadnienie, któremu nie dało rady wiele tęgich umysłów.
A threatening tone has crept into his voice.W jego głosie zaczęła pobrzmiewać groźna nuta.
A university which has produced many great scientists.Uniwersytet, który wydał wielu wielkich badaczy.
A woman plunged to her death from the cliffs yesterday.Kobieta wczoraj się zabiła rzucająć się z klifów.
A woman was infatuated with a man who from an outsider's perspective did not treat her very well..
An accusation whereat he did not respond.Oskarżenie, na które nie zareagował.
An audience whereat he was received with full honors.Audiencja, na której przyjęto go z wszelkimi honorami.
As far as a dead end goes, this takes some beating.To chyba najbardziej ślepy zaułek jaki można w życiu spotkać.
As far as the lyrics are concerned, I think they're great. However, as far as the music goes, I think it's awful.Jeśli chodzi o słowa, są świetne, natomiast jeśli chodzi o muzykę, jest okropna.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 4
kitchen
New Headway Elementary - Unit 4
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 57
New Friends 2 - Unit 13
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować