logo Logowanie
 
Słówko: XML

feel (feel, felt, felt)

Wymowa: F IY L

Tłumaczenia

czuć

Zobacz również: palpate


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik feel ma następujące znaczenia:

 1. feel - ( manual-genital stimulation for sexual pleasure )
 2. tactile property, feel - ( a property perceived by touch )
 3. feel - ( an intuitive awareness )
 4. spirit, tone, feeling, flavor, flavour, look, smell, feel - ( the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people )
Czasownik feel ma następujące znaczenia:
 1. feel - ( seem with respect to a given sensation given )
 2. feel - ( have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude )
 3. find, feel - ( come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds )
 4. finger, feel - ( examine by touch )
 5. feel - ( pass one's hands over the sexual organs of )
 6. palpate, feel - ( examine (a body part) by palpation )
 7. experience, feel - ( undergo an emotional sensation )
 8. sense, feel - ( perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles )
 9. feel - ( undergo passive experience of:"We felt the effects of inflation" )
 10. feel - ( grope or feel in search of something )
 11. feel - ( produce a certain impression )
 12. feel - ( find by testing or cautious exploration )
 13. feel - ( be felt or perceived in a certain way )


Przykłady

'I feel awful.' 'That comes from eating too many sweets.'"Okropnie się czuję." "To jest spowidowane jedzieniem zbyt wielu słodyczy."
A feeling of despair came over me.Ogarneło mnie uczucie rozpaczy.
A feeling of sadness settled on her.Przepełniał ją smutek.
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
ACoA's rely upon defenses mechanisms such as denial, suppression in order to control their internal world of thoughts and feelings as well as the outward manifestation of those thoughts, feelings, and behaviors.DDA polega na obronnych mechanizmach takich jak zaprzeczenie, tłumienie w celu kontrolowania swego wewnętrznego świata myśli i uczuć, jak i zewnętrzną manifestację tych myśli, uczuć i zachowań.
Actually, I don't feel like it.Właściwie nie mam na to ochoty.
All the girls feel up on their legs and gush about how smooth they are..
Another part of it is that, as things go, it feels urgent to be specific..
Are you feeling a bit under par?Czy czujesz się trochę poniżej przeciętnej?
Because we're geographically so far removed from the main office, we do sometimes feel as if we're out on a limb.Ponieważ geograficznie jesteśmy tak oddaleni od centrali, czasami naprawdę czujemy jak gdyby bez niczyjej pomocy.
Coke! Can't beat the feeling!Koka! Nic jej nie przebije!
Come along, if you feel so inclined.Chodź, jeżeli masz ochotę.
Do I have a gut feeling that she has something to come clean about?Czy instynktownie czuję, że ona ma się do czego przyznać?
Do you feel it when I take hold of your hand?.
Do you feel nervous during exams?.
Do you still feel the soreness in your legs?Ciągle bolą cię nogi?
Do you wanna stay with her on the off-chance that you might feel guilty for something that might happen if you break up, that you might not actually hear about even if it did happen?.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 9
New Headway Elementary - Unit 6
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować