logo Logowanie
 
Słówko: XML

fall (fall, fell, fallen)

Wymowa: F AA L

Tłumaczenia

fał, jesień, obniżka, opad, padać, paść, polec, powalenie (przeciwnika), spadek, upadek, upaść, wodospad, wyrąb, zwisający koniec

Zobacz również: descend


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik fall ma następujące znaczenia:

 1. capitulation, surrender, fall - ( the act of surrendering (under agreed conditions) )
 2. spill, tumble, fall - ( a sudden drop from an upright position )
  opad
 3. fall - ( a lapse into sin )
 4. drop, dip, free fall, fall - ( a sudden sharp decrease in some quantity )
 5. drop, fall - ( a free and rapid descent by the force of gravity )
 6. fall - ( a movement downward )
 7. downfall, fall - ( a sudden decline in strength or number or importance )
  obniżka, spadek
 8. pin, fall - ( when a wrestler's shoulders are forced to the mat )
  powalenie (przeciwnika)
 9. fall - ( the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve )
 10. descent, declivity, decline, declination, declension, downslope, fall - ( a downward slope or bend )
 11. twilight, dusk, gloaming, nightfall, evenfall, crepuscule, crepuscle, fall - ( the time of day immediately following sunset )
 12. autumn, fall - ( the season when the leaves fall from the trees )
  jesień
Czasownik fall ma następujące znaczenia:
 1. fall - ( pass suddenly and passively into a state of body or mind )
 2. decrease, diminish, lessen, fall - ( decrease in size, extent, or range )
 3. descend, settle, fall - ( come as if by falling )
 4. fall - ( go as if by falling )
 5. fall - ( occur at a specified time or place )
 6. fall - ( begin vigorously )
 7. fall - ( be born, used chiefly of lambs )
 8. fall - ( come out )
 9. fall - ( be cast down )
 10. fall - ( assume a disappointed or sad expression )
 11. hang, flow, fall - ( fall or flow in a certain way )
 12. descend, go down, come down, fall - ( move downward and lower, but not necessarily all the way )
 13. fall - ( descend in free fall under the influence of gravity )
 14. fall - ( drop oneself to a lower or less erect position )
 15. fall down, fall - ( lose an upright position suddenly )
 16. fall - ( slope downward )
 17. fall - ( move in a specified direction )
 18. return, pass, devolve, fall - ( be inherited by )
 19. light, fall - ( fall to somebody by assignment or lot )
 20. accrue, fall - ( come into the possession of )
 21. fall - ( be captured )
 22. fall - ( to be given by assignment or distribution )
 23. fall - ( to be given by right or inheritance )
 24. fall - ( lose office or power )
 25. fall - ( suffer defeat, failure, or ruin )
 26. fall - ( yield to temptation or sin )
 27. fall - ( lose one's chastity )
 28. shine, strike, fall - ( touch or seem as if touching visually or audibly )
 29. fall - ( die, as in battle or in a hunt )
  paść, polec
 30. fall - ( be due )
 31. come, fall - ( come under, be classified or included )
 32. precipitate, come down, fall - ( fall from clouds )
  padać


Przykłady

A dreadful misfortune has befallen the familyStraszne nieszczeście przytrafiło się rodzinie.
A prediction that inflation will fall.Prognoza spadku inflacji.
Before 1982, smoking rates were falling among black high school seniors, but progress has since stalled..
Chloe wants to tell her mother she’s fallen in love with a girlfriend..
Did he fall or was he pushed.Ciekawe, czy ktoś mu w tym pomógł.
Does anyone ever fall for this shit?.
Earl falls in love with a lady of pleasure, but must marry in his own class..
Fears are growing that a fishing enthusiast may have fallen into icy waters at Exeter Canal.Narastają obawy, że miłośnik wędkarstwa mógł wpaść do lodowatych wód kanału Exeter.
He had the misfortune to fall in love with a married woman.Miał pecha zakochać się w zamężnej kobiecie.
He is apt to harbor the false belief of having fallen lower than he was before.Ma tendencję do żywienia fałszywej wiary że stoczył się niżej niż był wcześniej.
He let fall a word.Wymknęło mu się słowo.
He was hurt by falling masonry.Zranił go spadający kawałek muru.
He was removed to hospital unconscious after being struck by falling debris.Zabrano go nieprzytomego do szpitala po tym jak został uderzony przez spadający gruz.
He's fallen behind with his school work again.Znowu narobił zaległości w zajęciach szkolnych.
Heavy rainfall in the south of England means that flooding is imminent.Wysoki poziom opadów w południowej Anglii ozancza zagrożenie powodzią.
Her breasts peek out from her sides as they are flattened against the sheets, and the line of her body rises and falls in gentle waves..
High winds caused many trees to fall during the night.Silne wiatry powaliły w ciągu nocy wiele drzew.
His jokes always fall flat.Nigdy nie udają mu się dowcipy.
His studies have fallen behind.Narobił sobie zaległości w nauce.
How are the mighty fallen!Jakże nisko upadają wielcy!

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 4
Callan-Stage 05
publiczna
b2 czsowniki nieregularne
b2 unit3,4
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować