logo Logowanie
 
Słówko: XML

teach (teach, taught, taught)

Wymowa: T IY CH

Tłumaczenia

nauczać, uczyć, uczyć kogoś


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik teach ma następujące znaczenia:

  1. Edward Teach, Thatch, Edward Thatch, Blackbeard, teach - ( an English pirate who operated in the Caribbean and off the Atlantic coast of North America (died in 1718) )
Czasownik teach ma następujące znaczenia:
  1. teach - ( accustom gradually to some action or attitude )
  2. learn, instruct, teach - ( impart skills or knowledge to )


Przykłady

Any teacher will tell you the same story.Każdy nauczyciel powie ci to samo.
But as the days wore on, as the protests continued and grew, and as I continued to teach about the recent crisis of global capitalism, I started to get it..
Don't teach me my job, sonny!Nie będziesz mi, synku, mówił, co mam robić!
ESL students and teachers can find loads to do here!.
External validation of the teachers' assessments is recommended..
From the first day of school, the teachers marked Fred down as a troublemaker.Od pierwszego dnia szkoły, nauczyciele uznali Freada za awanturnika.
George and John entered college to become teachers, but George fell by the wayside and only John graduated.George i John wstępować na studia, żeby zostać nauczycielami, ale George odpadł i tylko John skończył studia.
Have teaching qualification will travel!.
He does not hold with teaching children Dutch.Jest przeciwny nauczaniu dzieci języka niderlandzkiego.
He got into hot water when the teacher discovered that he hadn't done his homework.Naważył sobie piwa kiedy nauczyciel odkrył, że nie odrobił zadania domowego.
He later turned to teaching.Później został nauczycielem.
He was a failure as a teacher.Był marnym nauczyciele.
He's not cut out to be a teacher.On nie nadaje się na nauczyciela.
His excuse for poor marks is that his teacher has a down on him.Słabe oceny tłumaczy tym, że nauczyciel uwzioł się na niego.
I felt constrain ed to obey my teacher though I hated the idea.Czułem sie zmuszony, żeby posłuchać nauczyciela, chociaż nie chciałem.
I fully sympathize, I used to be a teacher.Doskonale rozumiem, też byłem nauczycielem.
I've got to give this essay in to my teacher by Friday.Do piątku muszę dać to wypracowanie nauczycielowi.
If life teaches us anything, it's that whatever goes around, comes around..
If she comes late, her teacher will mark her down as absent and let her retake the test.Jeśli się spóźni, nauczycielka wpisze jej nieobecność i każe powtarzyć egzamin.
It seems like we went from one or two high-profile cases of a teacher being found to have diddled her students, then to the teachers falling in love..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 10
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować