logo Logowanie
 
Słówko: XML

bring (bring, brought, brought)

Wymowa: B R IH NG

Tłumaczenia

przynieść, przynosić, wnieść, wnosić

Zobacz również: fetch


Grupy znaczeniowe

Czasownik bring ma następujące znaczenia:

 1. land, bring - ( bring into a different state )
 2. bring - ( induce or persuade )
 3. get, convey, fetch, bring - ( go or come after and bring or take back )
 4. bring - ( be accompanied by )
 5. bring - ( cause to come into a particular state or condition )
 6. institute, bring - ( avance or set forth in court )
 7. work, play, wreak, make for, bring - ( cause to happen or to occur as a consequence )
 8. bring - ( attract the attention of )
 9. convey, take, bring - ( take something or somebody with oneself somewhere )
 10. fetch, bring in, bring - ( be sold for a certain price )
 11. lend, impart, bestow, contribute, add, bring - ( bestow a quality on )
  wnieść, wnosić


Przykłady

"Betty, will you please bring the captain? "Betty, czy mogłabyś przyprowadzić kapitana?
2023 is still a long way off, so I am pleased that the Commissioner wishes to bring forward the date for legislation that will provide full information for consumers.Do roku 2023 wciąż jeszcze daleko, dlatego cieszę się, że pan komisarz chce przybliżyć datę przyjęcia przepisów, na mocy których konsumenci będą mieli dostęp do pełnych informacji.
A bucket of cold water should bring him to.Wiadro zimnej wody powinno go ocucić.
A crisis can bring out the best and the worst in people.Kryzys potrafi wyzwolić to, co w ludziach najlepsze i zarazem najgorsze.
A crisis can sometimes bring out the best in people.Kryzys czasmami potrafi wyzwolić to, co w ludziach najlepsze.
According to superstition, if you walk under a ladder it brings you bad luck.Według przesądu, jeśli przejdziesz pod drabinom to przyniesie ci pecha.
As it happens, I did remember to bring the book you wanted.Tak się składa, że pamiętałem żyby przynieść książkę, którą chciałeś..
Bring a map in case you get lost..
Chocolate brings me out in spots.Od czekolady dostaję krost.
He brings some water to bigtit boss and on seeing her huge knockers can’t help dropping that bottle with water right onto her tits..
He couldn't bring himself to talk to her.Nie mógł się zmusić, żeby z nią porozmawiać.
Her upbringing had already preconditioned her to believe that it was her Christian and female duty to work for the “uplift” of the “little unclad savages” she found on her husband's ranch.Jej wychowanie już wykształciło w niej odruch, że uważać, że to był jej chrześcijański obowiązek, żeby pracować nad 'podniesieniem na duchu nagich dzikusków', których znalazła na farmie męża.
I asked everyone to bring along something to eat.Prosiłem każdego, żeby przynieusł ze sobą coś do jedzienia.
I couldn’t bring myself to get up.Nie mogłem zmusić się, żeby wstać z łóżka.
I couldn’t bring myself to tell him the truth.Nie potrafiłem powiedzieć mu prawdy.
I fall into the clutches of a sleep that will not bring happiness.Wspadam w szpony snu, który nie przyniesie ukojenia.
I have to work on new year's eve and I work 3rd shift so I am upset that I have to bring in the New Year at work.W sylwesta pracuję i na dodatek na trzecią zmianę wiec jestem zdenerwowany aby przywitać nowy rok.
I'll bring your book back tomorrow.Zwrócę ci książkę jutro.
If I could bring in Mr Cox at this point.Chciałbym teraz prosić pana Coxa o zabranie głosu.
It brings back fond memories of that holiday..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 11
słówka2
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować