logo Logowanie
 
Słówko: XML

arise (arise, arose, arisen)

Wymowa: ER AY Z

Tłumaczenia

być wynikiem, lęgnąć się, nadarzać się, nadarzyć się, nasunąć się, nasuwać się, pojawiać się, pojawić się, powstać, powstać, powstawać, rozlec się, rozlegać się, wynikać, wypłynąć, wypływać, wywiązać się, wywiązywać się, zerwać, zmartwychwstać, zrywać się

Zobacz również: get up


Grupy znaczeniowe

Czasownik arise ma następujące znaczenia:

 1. get up, turn out, uprise, rise, arise - ( get up and out of bed )
  powstać, powstawać
 2. come up, arise - ( occur )
  nadarzać się, nadarzyć się
 3. rise, lift, move up, go up, come up, uprise, arise - ( move upward )
 4. rise, uprise, get up, stand up, arise - ( rise to one's feet )
 5. rebel, rise, rise up, arise - ( take part in a rebellion )
 6. originate, rise, develop, uprise, spring up, grow, arise - ( come into existence )
 7. come up, bob up, arise - ( originate or come into being )
  pojawiać się, pojawić się


Przykłady

As long as no problems arise we should get the job finished by Fraiday.Pod warunkiem, że nie pojawią się żadne problemy powinniśmy w piątek skończyć robotę.
As the situation arises you can put the TV anywhere, over the mantelpiece, on a book case or even sitting on your dining room sideboard..
Could you work on Saturday, should the need arise?Czy, w razie potrzeby, możesz pracować w sobotę?
Fears have arisen that a loyalist parade of 30000 in Belfast today will spark sectarian violence..
Fears have arisen that German troops could be exposed to greater dangers after the publication of the photos.Pojawiły się obawy, że Niemieccy żołnierze mogą być w wielkim niebezpieczeństwie po tym jak opublikowano ich zdjęcia.
For at the time when the new economic order was beginning, the doctrines of rationalism had already taken firm hold of large numbers, and an economic science alien to the true moral law had soon arisen, whence it followed that free rein was given to human avarice..
Grave fears have arisen that it could be true.Pojawiły się poważne obawy, że to może być prawda.
I arise from dreams of thee In the first sweet sleep of night..
I shall tell her what I think if the occasion arises.Powiem jej co myślę jeśli nadarzy się okazja.
I'll worry about it as the situation arises.Będę się oto martwił jak zajdzie taka potrzeba.
I'll worry about it if the situation arises.Będę się oto martwił jeśli zajdzie taka potrzeba.
I'll worry about it when the situation arises.Będę się oto martwił gdy zajdzie taka potrzeba.
If any problems arise, let me know.Daj mi znać jeśli pojawią się jakieś problemy.
If the need arises to block access to a device because of data integrity concerns, only one host and one path remain active..
In the normal course of events such problems do not arise.W naturalnej kolei rzeczy takie problemy nie pojawiają się.
It's always best to anticipate a problem before it arises..
It's time for women to arise and shine..
One can own a home at 39 years old and if the need arises to move, rent the home..
Rest assured, we know our limits and will send you onto somebody wiser and more experienced then me should the needs arise..
She solves the problems as they arise.Rozwiązuje problemy na bieżąco.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne
what are you like ćw


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować