logo Logowanie
 
Słówko: XML

lead (lead, led, led)

Wymowa: L EH D

Tłumaczenia

kierować, obciążać ołowiem, ołów, prowadzić, przewodzić, wypełniać ołowiem

Zobacz również: moderate


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik lead ma następujące znaczenia:

 1. lead - ( the playing of a card to start a trick in bridge )
 2. lead - ( a position of leadership (especially in the phrase `take the lead') )
 3. jumper cable, jumper lead, lead - ( a jumper that consists of a short piece of wire )
 4. pencil lead, lead - ( mixture of graphite with clay in different degrees of hardness )
 5. leading, lead - ( thin strip of metal used to separate lines of type in printing )
 6. leash, tether, lead - ( restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal )
 7. spark advance, lead - ( the timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine )
 8. lead - ( an advantage held by a competitor in a race )
 9. track, trail, lead - ( evidence pointing to a possible solution )
 10. lead-in, lead - ( the introductory section of a story )
 11. lead story, lead - ( a news story of major importance )
 12. tip, steer, confidential information, wind, hint, lead - ( an indication of potential opportunity )
 13. lead - ( (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base )
 14. star, principal, lead - ( an actor who plays a principal role )
 15. lead - ( the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile) )
 16. Pb, atomic number 82, lead - ( a soft heavy toxic malleable metallic element )
Czasownik lead ma następujące znaczenia:
 1. lead - ( cause to undertake a certain action )
 2. moderate, chair, lead - ( preside over )
 3. conduct, direct, lead - ( lead, as in the performance of a composition )
 4. precede, lead - ( move ahead (of others) in time or space )
 5. head, lead - ( travel in front of )
 6. take, direct, conduct, guide, lead - ( take somebody somewhere )
 7. head, lead - ( be in charge of )
  kierować, przewodzić
 8. contribute, conduce, lead - ( be conducive to )
 9. leave, result, lead - ( result in )
 10. lead - ( tend to or result in )
 11. run, go, pass, extend, lead - ( stretch out over a distance, space, time, or scope )
 12. go, lead - ( lead, extend, or afford access )
 13. run, lead - ( cause something to pass or lead somewhere )
 14. top, lead - ( be ahead of others )
 15. lead - ( pass or spend )


Przykłady

A leader's been chosen from the ranks of the party.Przywódca został wybrany spośród szeregów partyjnych.
Everything leads me to conclude that it is very difficult to be a woman of colour who is not straight.Wszystko na to wskazuje, że bardzo trudno być niż białą kobieta, która nie jest heteroseksualna.
For so long you have believed that suffering leads to salvation.Bo od tak dawna wierzysz, że cierpienie prowadzi do zbawienia.
Gill is leading her boyfriend a merry chase.Gill wodzi swojego chłopaka za nos.
He believed himself predestined to be a great leader.Uważał, że jest mu przeznaczone zostać wielkim przywódcą.
He has risen from the ranks of party leader.Zaczynał jako szeregowy działacz.
He pleaded guilty to a charge of blackmail.Przyznał się do zarzucanego mu szantażu.
He pleaded that he be allowed to stay.Błagał, żeby wolno mu było zostać.
He showed himself to be a great leader.Dowiódł, że jest wielkim przywódcą.
He was considered as a group leader.Był uważany za lidera grupy.
He was considered as a group leader.Uważano go za lidera grupy.
How does the defendant plead?Czy oskarżony przyznaje się do winy?
I know that it is a long way away, but there are many dairy farmers out there at the moment who are really wondering what the situation is going to be as we lead into that time?Wiem, że to odległa przyszłość, ale w tym momencie jest wielu producentów mleka, którzy na prawdę zastanawiają się jaka będzie sytuacja, gdy ten rok nadejdzie.
I looped the dog's lead over the post.Okręciłem smycz wokół słupa.
I pleaded with her to stay.Prosiłem ją, żeby została.
I’ve converted to unleaded petrol.Przeszedłem się na benzynę bezołowiową.
I’ve converted to unleaded petrol.Przerzuciłem się na benzynę bezołowiową.
If I tow the line, I'll be called a strong leader..
It is hoped that these discussions will lead on to an agreement between the two countries..
It was bound to lead to trouble.To musiało skończyć się kłopotami.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 4
The structure of the world - matter.
Trudne słówka 2.
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage07
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować