logo Logowanie
 
Słówko: XML

bet (bet, bet, bet)

Wymowa: B EH T

Tłumaczenia

zakład, zakładać się

Zobacz również: count


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik bet ma następujące znaczenia:

  1. wager, bet - ( the act of gambling )
  2. stake, stakes, wager, bet - ( the money risked on a gamble )
Czasownik bet ma następujące znaczenia:
  1. count, depend, look, calculate, reckon, bet - ( have faith or confidence in )
  2. wager, bet - ( maintain with or as if with a bet )
  3. wager, play, bet - ( stake on the outcome of an issue )


Przykłady

"Betty, will you please bring the captain? "Betty, czy mogłabyś przyprowadzić kapitana?
"He jumped right there!" Betty pointed down into the darkness. "On skoczył dokładnie tam!" Betty wskazała w dół, w ciemność.
'I think you'd better ask her.' ' I'd rather not..
'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all.Lepiej jest kochać i utracić miłość, niż nigdy miłości nie zaznać.
A colour which hits you between the eyes.Kolor, który bije po oczach.
A long awkward pause echoed between them..
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
All was as it had been then, only now I saw it a little better because I had come a little earlier..
Among other things, there has been a lively debate during the past five years, between those who have been proving that most of the symptoms of post-concussion syndrome also follow general orthopedic injury, and those who have been proving that cognitive symptoms (especially attention and executive functioning) distinguish brain injuries from orthopedic injuries..
An ACoA doesn't know what "normal" is, including how relationships between family members are supposed to work..
An awkward alliance between the Catholic Church and Islam ruled three continents: Europe, Africa and Asia except China on the grounds of obscure theocratic laws..
Anyway, I'd better be pushing along now.Dobra, muszę się zbierać teraz.
Anyway, I'd better get back to work..
Arriving home to find your pet pooch with its head hung down and its tail between its legs is a clear sign that trouble is in store..
As an ACoA, I have seen the connection between sugar and alcohol addiction first hand..
As he narrowed the distance between them, the Skeleton suddenly turned and faced him. Gdy zmniejszył dystans miedzy nimi, Kościotrup nagle odwrócił się i stawił mu czoła.
As she walked along the deck, Betty saw a dark, thin shadow run toward the rail. Kiedy przechodziła przez pokład, Betty zauważyła ciemny, wąski cień biegnący w kierunku poręczy.
Better to have been a dickhead and seen it, than be a cunt all your life and not know it..
Better to have been a has-been than a never-was..
Betty's scream brought men running. Krzyk Betty przywiódł biegnących mężczyzn.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Habits and condiments.
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować