logo Logowanie
 
Słówko: XML

bind (bind, bound, bound)

Wymowa: B AY N D

Tłumaczenia

krępować, lepiszcze, ligatura, łuk ligaturowy, oblamować, oblamować, oblamowywać, obszyć, opatrzyć, przywiązać, przywiązywać, spoiwo, twardniała glina pomiędzy warstwami węgla, uwiązać, wiązać, wywoływać obstrukcję, zabandażować, zacinać się, zakleszczać się, zobowiązać

Zobacz również: stick


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik bind ma następujące znaczenia:

 1. bind - ( something that hinders as if with bonds )
  lepiszcze, spoiwo
Czasownik bind ma następujące znaczenia:
 1. constipate, bind - ( cause to be constipated )
  wywoływać obstrukcję
 2. bind - ( form a chemical bond with )
 3. oblige, hold, obligate, bind - ( bind by an obligation )
  zobowiązać
 4. tie, bind - ( fasten or secure with a rope, string, or cord )
  oblamować, obszyć
 5. tie down, tie up, truss, bind - ( secure with or as if with ropes )
  krępować, przywiązywać, uwiązać
 6. bind - ( make fast )
 7. bandage, bind - ( wrap around with something so as to cover or enclose )
  oblamować, oblamowywać
 8. bind - ( provide with a binding )
 9. adhere, hold fast, bond, stick, stick to, bind - ( stick to firmly )
 10. tie, attach, bond, bind - ( create social or emotional ties )


Przykłady

Furthermore, levetiracetam has been shown in in vitro studies to bind to a specific site in rodent brain tissue.Ponadto w badaniach in vitro wykazano, że lewetyracetam wiąże się w określonym miejscu w tkance mózgowej gryzoni.
This contract is legally binding.Ten kontrakt jest prawnie obowiązujący.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
EGZAMIN 3 rok
callan VIII
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować