logo Logowanie
 
Słówko: XML

cling (cling, clung, clung)

Wymowa: K L IH NG

Tłumaczenia

czepiać się, czepić się, kurczowo trzymać się, przylegać, przylgnąć, przywierać, trzymać się, uchwycić się, uczepić się, unosić się w powietrzu (o zapachu), uparcie trwać, utrzymać się, utrzymywać się, uzależniać się emocjonalnie od opiekuna

Zobacz również: cleave (cleave, cleaved, cleaved)


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik cling ma następujące znaczenia:

  1. clingstone, cling - ( fruit (especially peach) whose flesh adheres strongly to the pit )
Czasownik cling ma następujące znaczenia:
  1. hang, cling - ( hold on tightly or tenaciously )
    kurczowo trzymać się, uchwycić się, uczepić się
  2. cleave, adhere, stick, cohere, cling - ( come or be in close contact with )
    czepiać się, czepić się, przylegać, przywierać, trzymać się, unosić się w powietrzu (o zapachu), uparcie trwać, utrzymać się, utrzymywać się
  3. cling - ( to remain emotionally or intellectually attached )
    uzależniać się emocjonalnie od opiekuna


Przykłady

After cycling for the whole day, my backside was very sore.Po całodniowej jaździe na rowerze mój tyłek był bardzo obolały.
He clings to me all the timeNie odstępuje mnie ani na chwilę.
It was a long hard grind cycling up the hill.Namordowaliśmy się, wjeżdżając pod tę górę na rowerach.
Jenny is the kind of child who always clings whenever she's taken to a new place..
One little girl was clinging onto a cuddly toy..
Panties merely a bit of sheer white clinging to my cunt..
She clings to people for support.Ona szuka oparcia u innych.
Tax on landfill could be increased to encourage reusing or recycling waste..
The strings of cum still clinging to her cunt, she had made no attempt to wipe away the signs of her recent fucking..
The vultures are made up like mockingbirds and they're circling..
There's a new scheme in our town for recycling plastic bottles..
They will have been cycling for 5 days at that stage..
When it comes to recycling he talks the talk but he doesn't walk the walk..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
moje różne słowka
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować