logo Logowanie
 
Słówko: XML

fling (fling, flung, flung)

Wymowa: F L IH NG

Tłumaczenia

chwilowa fascynacja, ciskać, cisnąć, krótki romans, miotać, próba, przygoda, rzucać, rzucać się, rzucić, rzucić się, rzut, szaleństwo, wydawać z siebie, wydzielać, wyrzucić z siebie, wyrzut, wyskok, żywy taniec szkocki

Zobacz również: affair


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik fling ma następujące znaczenia:

 1. fling - ( the act of flinging )
  krótki romans, przygoda
 2. spree, fling - ( a brief indulgence of your impulses )
  chwilowa fascynacja, szaleństwo
 3. crack, go, pass, whirl, offer, fling - ( a usually brief attempt )
Czasownik fling ma następujące znaczenia:
 1. fling - ( throw with force or recklessness )
  miotać, rzucić
 2. fling - ( move in an abrupt or headlong manner )
 3. discard, toss, toss out, toss away, chuck out, cast aside, dispose, throw out, cast out, throw away, cast away, put away, fling - ( throw or cast away )
  cisnąć
 4. splurge, fling - ( indulge oneself )
  rzucać się, rzucić się, wydawać z siebie, wydzielać, wyrzucić z siebie


Przykłady

He's been having a fling with his student.On ma romans ze swoją studentką.
I can't get undressed with her in the room, as she flings herself at my breasts wanting to latch on - forget the bath, we just had a wrestle in there with me trying to just relax, but she wanted boob..
It is not just a fling - it's the real thing.To nie jest tylko przelotny romans - to poważna sprawa.
Just before she flings herself at Angelo, they drink a toast.Zanim rzuca się na Angela, wychylają toast.
She emphasised the need to maintain a delicate balance between protecting vulnerable workers and not stifling economic development..
They were flinging abuse at each other.Obrzucali się wzajemnie obelgami.
When we have finished, she flings herself at him, wrapping her legs and arms around his torso.Gdy skończyliśmy, rzuca się na niego obejmując nogami i ramionami jego tors.
Youth must have its fling.Młodość musi się wyszumieć.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować