logo Logowanie
 
Słówko: XML

forego (forego, forewent, foregone)

Wymowa: F AO R G OW

Tłumaczenia

obywać się bez, odmawiać sobie, odmówić sobie, rezygnować z, wyrzekać się, zrezygnować z, zrzec się, zrzekać się

Zobacz również: forgo (forgo, forwent, forgone)


Grupy znaczeniowe

Czasownik forego ma następujące znaczenia:

  1. predate, precede, antecede, antedate, forego - ( be earlier in time )
    obywać się bez, odmawiać sobie, odmówić sobie, rezygnować z, wyrzekać się, zrezygnować z, zrzekać się


Przykłady

It was a foregone conclusion.To było z góry przesądzone.
Should future war arise, we'll have foregone peaceful coexistence and initiated conflict, making it a premeditated and conspiratorial act..
The result of the election seems to be a foregone conclusion.Wynik wyborów zdaje się być z góry przesądzony.
We'll have to forego a holiday this year if we want to buy a car.Będziemy musieć w tym roku zrezygnować z wakacji jeśli chcemy kupić samochód.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować