logo Logowanie
 
Słówko: XML

freeze (freeze, froze, frozen)

Wymowa: F R IY Z

Tłumaczenia

krzepnąć, marznąć, mrozić, mróz, nie ruszać się, nieruchomieć, przemarznąć, przemrażać, przemrozić, przymrozek, zamarzać, zamierać, zamrażać, zamrożenie, zastygać, zmarznąć

Zobacz również: freeze out


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik freeze ma następujące znaczenia:

 1. freeze - ( fixing (of prices or wages etc) at a particular level )
  zamrożenie
 2. halt, freeze - ( an interruption or temporary suspension of progress or movement )
 3. frost, freeze - ( weather cold enough to cause freezing )
  przymrozek
 4. freezing, freeze - ( the withdrawal of heat to change something from a liquid to a solid )
Czasownik freeze ma następujące znaczenia:
 1. freeze - ( suddenly behave coldly and formally )
 2. freeze - ( anesthetize by cold )
 3. freeze - ( be cold )
 4. block, immobilize, immobilise, freeze - ( prohibit the conversion or use of (assets) )
 5. suspend, freeze - ( stop a process or a habit by imposing a freeze on it )
 6. freeze - ( change to ice )
 7. freeze - ( cause to freeze )
  zmarznąć
 8. freeze out, freeze down, freeze - ( change from a liquid to a solid when cold )
 9. stop dead, freeze - ( stop moving or become immobilized )
  nie ruszać się, nieruchomieć, zamierać, zastygać
 10. freeze - ( be very cold, below the freezing point )
  marznąć, przemarznąć


Przykłady

David was frightened that he might have hurt the bird and quickly opened the freezer door. Dawid przestraszył się,że mógł skrzywdzić ptaka i szybko otworzył drzwi zamrażalnika.
Every year they came loose with the spring thaw and drifted at random until the freeze began again..
February has been cold enough to freeze the balls off a brass monkey - snow forecast for today..
Finally, in a moment of desperation, David put the parrot in the freezer. W końcu w akcie rozpaczy, Dawid wsadził papugę do zamrażalnika.
Freeze your ass off and shovel snow when it's 15 below.Odmrazasz sobie dupę i odgarniasz śnieg gdy jest poniżej -10C.
I can't accommodate a freezer.Nie mam miejsca na zamrażarkę.
I freeze and retreat into myself.Nieruchomieje i zamknam się w sobie.
I know the freeze has unthawed..
I usually make my own pesto that I deep-freeze in small containers so that I later can take out the amount I need..
I'll freeze any food that's left over..
It was agreed that there would be a wage freeze.Uzgodniono, że płace zostaną zamrożone.
Most soups freeze well..
Not to mention that it was cold enough to freeze the balls off a brass monkey now..
The light comes on, the ice is still frozen in the freezer, but all the food in there has dethawed..
The weather forecast says that it is going to freeze tonight..
Water changes from a liquid to a solid when it freezes.Woda zamienia się z płynu w ciało stałe gdy zamarza.
Water freezes to ice at a temperature of 0°C..
We enjoyed Berlin even though it was cold enough to freeze the balls off a brass monkey (the locals thought -10C quite mild) and plan to go back to sample more wurst of the curry kind and of course schnitzel..
When the lake freezes over, we can go skating on it..
When the lake freezes, we can go skating on it..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
The structure of the world - matter.
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować