logo Logowanie
 
Słówko: XML

hang (hang, hung, hung)

Wymowa: HH AE NG

Tłumaczenia

powiesić

Zobacz również: pay heed


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik hang ma następujące znaczenia:

 1. hang - ( a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar or parallel bars when the gymnast's weight is supported by the arms )
 2. hang - ( the way a garment hangs )
 3. bent, knack, hang - ( a special way of doing something )
Czasownik hang ma następujące znaczenia:
 1. hang - ( of meat, in order to get a gamey taste )
 2. cling, hang - ( hold on tightly or tenaciously )
 3. hang up, hang - ( cause to be hanging or suspended )
 4. hang - ( place in position as by a hinge so as to allow free movement in one direction )
 5. hang - ( be placed in position as by a hinge )
 6. hang - ( be suspended or poised )
 7. hang - ( be suspended or hanging )
 8. fall, flow, hang - ( fall or flow in a certain way )
 9. hang - ( decorate or furnish with something suspended )
 10. hang - ( let drop or droop )
 11. attend, advert, pay heed, give ear, hang - ( give heed (to) )
 12. string up, hang - ( kill by hanging )
 13. hang - ( prevent from reaching a verdict, of a jury )
 14. hang - ( be menacing, burdensome, or oppressive )
 15. hang - ( be exhibited )


Przykłady

A change in diet can work wonders for your health.Zmiana sposobu odżywiania może wiele pomóc.
A Roman Catholic priest who sexually abused young boys while exchanging pornographic material with a pedophile ring on the Internet was sentenced..
A sad change has come over our society.Nasze społeczeństwo zmieniło się w sposób godny ubolewania.
Business was light on stock exchange.Zawarto niewiele transakcji.
By the way Rob, how's your seachange been treating you?.
Can you hang on a minute?Chwileczkę!
Changes have been conditioned by circumstances.Zmiany zostały uwarunkowane okolicznościami.
Changes will be phased over a year.Zmiany będą wprowadzane etapami w ciągu całego roku.
Changes will be phased over a year.Zmiany będą wprowadzane stopniowo w ciągu całego roku.
David tried hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example.Dawid usilnie starał się zmienić charakter ptaka i ciągle mówił miłe słowa, grał spokojną muzykę, robił wszystko aby dawać dobry przykład.
David was astonished at the bird's change in attitude and was about to ask what had made such a dramatic change when the parrot continued, Dawid był zdziwiony zmianą zachowania ptaka i już zamierzał zapytać co spowodowało tak dużą zmianę, kiedy papuga dokończyła,
Do I thrive on change?.
Do you have change for?Czy może Pan/i rozmienić?
Go hang!Idź się powieś!
Go hang!Idź się utop!
Hang on in there!Wytrzymaj jeszcze trochę!
Hang on to the branchTrzymaj się gałęzi.
Hang on, I've a better idea.Czekaj no, mam lepszy pomysł.
Hang onto your hat!Trzymaj kapelusz!
Hang onto your hat!Lepiej sobie usiądź!

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować