logo Logowanie
 
Słówko: XML

hide (hide, hid, hidden)

Wymowa: HH AY D

Tłumaczenia

ambona, chować, kryjówka, schować, skóra, skórkowy, skórzany, skryć, skrywać, ukryć, ukryć się, ukrywać, ukrywać się, zakryć, zakrywać

Zobacz również: obscure


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik hide ma następujące znaczenia:

 1. pelt, skin, hide - ( body covering of a living animal )
  skóra
 2. fell, hide - ( the dressed skin of an animal (especially a large animal) )
  skórkowy, skórzany
Czasownik hide ma następujące znaczenia:
 1. obscure, blot out, obliterate, veil, hide - ( make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing )
  ukrywać
 2. shroud, enshroud, cover, hide - ( cover as if with a shroud )
  chować, schować, zakryć, zakrywać
 3. conceal, hide - ( prevent from being seen or discovered )
  skryć, skrywać
 4. hide out, hide - ( be or go into hiding )
  ukryć się, ukrywać się


Przykłady

Emly does have the innocent looks but behind that pretty smile hides a kinky horny Aussie girl who loves to fingerfuck her wet pussy on cam..
He didn't bother to hide the fact that he was getting an eyeful of her naked body through the rippled glass and liking what he saw..
He was at pains to hide his true feelings.Dołożył staran, żeby ukryć prawdziwe uczucia.
He was so cuntstruck that he did not see how hideous she was..
I batten on the mangy hides of the workingmen..
I dye my hair to hide my grey streaks..
I haven't seen hide or hair of him.Nie widziałem go na oczy.
Now I need a place to hide away, Teraz potrzebuję miejsca by się ukryć,
Now I need a place to hide away, Teraz potrzebuję miejsca by się ukryć,
The first to spring to mind was hide and seek.Pierwszm co przychodzi do głowy była zabawa w chowanego.
There's nothin' there to hide Nie mam nic do ukrycia
to hide behind a treeschować się za drzewo
We could find neither hide nor hair of him..
When you return there shall be neither hide nor hair of poltergeist to be seen..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Słówka 21A.
Moje czasowniki
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage09
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować