logo Logowanie
 
Słówko: XML

leap (leap, leapt, leapt)

Wymowa: L IY P

Tłumaczenia

krok, skakać, skoczyć, skok, sus

Zobacz również: jump


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik leap ma następujące znaczenia:

  1. leaping, spring, saltation, bound, bounce, leap - ( a light springing movement upwards or forwards )
  2. leap - ( the distance leaped (or to be leaped) )
  3. jump, saltation, leap - ( an abrupt transition )
  4. jump, leap - ( a sudden and decisive increase )
Czasownik leap ma następujące znaczenia:
  1. jump, leap - ( pass abruptly from one state or topic to another )
  2. jump, bound, spring, leap - ( move forward by leaps and bounds )
  3. jump, leap - ( cause to jump or leap )
    skakać, skoczyć


Przykłady

He leapfrogged two ranks and became a colonel.Przeskoczył o dwa stopnie i został pułkownikiem.
He rode to the water's edge, leaped to the ground and had removed his boots, hat and shirt by the time the others reached his side. Podjechał do skraju wody, zeskoczył na ziemię i zdjął buty, kapelusz i koszulę zanim tamci do niego dotarli.
Her heart leaped with excitement.Serce zabiło jej mocniej z podniecenia.
Her mind leaped back to her childhood.Przeniosła się myślami do lat dzieciństwa.
His critics leaped on his mistake.Krytycy z satysfakcją wytknęli mu błąd.
His heart leaped with joy.Serce mu skoczyło z radości.
I saw him leap off the bus.Widziałam, jak wyskakuje z autobusu.
It takes a great leap of imagination to believe this.Trzeba dużej wyobraźni, żeby w to uwierzyć.
It would be one gigantic leap backwards and a whiff of the old times if this were reintroduced.Gdybyśmy mieli je ponownie analizować, byłby to gigantyczny krok wstecz i powiew przeszłości.
She leaped down the stairs two at a time.Zbiegła ze schodów przeskakując po dwa stopnie.
She leaped the horse over a fence.Poderwała konia do skoku przez płot.
She leapfrogged her less ambitious colleagues.Przeskoczyła swych mniej ambitnych kolegów.
She leapfrogged into second place.Skoczyła na drugie miejsce.
She leapt at the chance to work in television.Skwapliwie przyjęła propozycję pracy w telewizji.
She unfolds her legs, stands, and shakes, then leaps from the bed to trail behind me..
The author leaps from one topic to another.Autor przeskakuje z tematu na temat.
The cat leaped off the chair.Kot zeskoczył z krzesła.
The headline leaped out at me.Nagłówek przyciągnął moją uwagę.
The narrative leaps forward to 1950.Opowieść przenosi się do roku 1950.
They leaped to third place in the league.Skoczyli na trzecie miejsce w lidze.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
NewHeadway01/02
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować