logo Logowanie
 
Słówko: XML

misunderstand (misunderstand, misunderstood, misunderstood)

Wymowa: M IH S AH N D ER S T AE N D

Tłumaczenia

nie rozumieć, nie zrozumieć, źle zrozumieć


Grupy znaczeniowe

Czasownik misunderstand ma następujące znaczenia:

  1. misconstrue, misinterpret, misconceive, misapprehend, be amiss, misunderstand - ( interpret in the wrong way )
    nie rozumieć, nie zrozumieć


Przykłady

I prepare myself with clear and concise questions, so as to avoid any misunderstanding.Przygotowuję sobie proste i zwięzłe pytania, żeby uniknąć nieporozumień.
Lest there should be any misunderstanding.Żeby nie było nieporozumień.
Misunderstanding of the present grows fatally from the ignorance of the past.Niezrozumienie teraźniejszości jest konsekwencją nieznajomości przeszłości.
Mutual misunderstanding Wzajemne nieporozumienie
There's no need to get angry. The whole problem is simply a misunderstanding.Nie ma potrzeby się złościć. Cały ten problem to po prostu nieporozumienie.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować