logo Logowanie
 
Słówko: XML

pay (pay, paid, paid)

Wymowa: P EY

Tłumaczenia

opłacać się, opłacić się, płaca, płacić, posmarować smołą, smarować smołą

Zobacz również: pay up


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik pay ma następujące znaczenia:

 1. wage, earnings, remuneration, salary, pay - ( something that remunerates )
Czasownik pay ma następujące znaczenia:
 1. give, devote, pay - ( dedicate )
 2. pay - ( bear (a cost or penalty), in recompense for some action )
 3. give, pay - ( convey, as of a compliment, regards, attention, etc. )
 4. pay - ( give money, usually in exchange for goods or services )
 5. pay up, ante up, pay - ( cancel or discharge a debt )
 6. pay - ( discharge or settle )
 7. pay off, make up, compensate, pay - ( do or give something to somebody in return )
 8. yield, bear, pay - ( bring in )
 9. pay - ( make a compensation for )
 10. pay - ( render )
 11. pay - ( be worth it )
  opłacać się, opłacić się


Przykłady

A pay increase heavily weighted in favour of the lower paid staff.Podwyżki wyraźnie faworyzowały gorzej zarabiających pracowników.
A proposal that everybody should get a pay risePropozycja, żeby wszyscy otrzymali podwyżkę.
All we've got is a verbal confirmation that the payment has been made.Mamy jedynie ustne potwierdzenie, że dokonano wpłaty.
Be reasonable - I will certainly pay you back, this way or another!Bądź rozsądny - na pewno ci się odpłacę, w taki czy inny sposób!
Dishonesty doesn't pay.Nieuczciwość nie popłaca.
For factory and battlefield those who pay the most homage are the most oppressed..
He gave us his word he would repay us next week.Dał słowo, że za tydzień odda pieniądze.
He guarantees to repay the debt within 6 months.Gwarantuje, że spłaci dług w ciągu 6 miesięcy.
He threatened that unless they agreed to pay him he'd reveal the truth.Zagroził, że jeśli nie zgodzą się mu zapłacić, wyjawi prawdę.
He wheedled me into paying for lunch.Naciągnął mnie na lunch.
He who pays the piper calls the tune.Kto płaci, ten wymaga.
He'll pay you back with interest.Odpłaci ci z nawiązką.
Her letter was to the effect that she wanted him to repay her the money she had lent him.Ogólny sens jej listu był taki, że chciała aby oddał jej pieniądze, które mu pożyczyła.
Hopefully, he'll pay.Miejmy nadzieję, że zapłaci.
How can I ever repay you for all you have done for me?Jak ja ci się odwdzięczę za wszystko co dla mnie zrobiłaś?
How can I ever repay you for your kindness?Jak ja ci się odwdzięczę za twoją dobroć?
I agree on one condition, namely that you pay in cash.Zgadzam się pod jednym warunkiem, a mianowicie że zapłaci pan gotówką.
I dread to think what might have happened if I couldn't have afforded to pay for the treatments.Strach pomyśleć, co mogło się zdażyć gdybym nie mógł pozwolić sobie zapłacić za opiekę medyczną.
I find it galling that not only do I have to pay.Irytuje mnie to, że nie tylko ja muszę płacić.
I have been on the brink of financial ruin that took me a decade to pay off.Stanąłem na krawędzi ruiny finansowej, której spłata zajęła mi dziesięć lat.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 15
Callan-Stage06
b2 czsowniki nieregularne
what are you like ćw


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować