logo Logowanie
 
Słówko: XML

rid (rid, rid, rid)

Wymowa: R IH D

Tłumaczenia

oczyścić, pozbawić, pozbyć się, uwalniać, uwolnić się

Zobacz również: free


Grupy znaczeniowe

Czasownik rid ma następujące znaczenia:

  1. free, disembarrass, rid - ( relieve from )
    uwalniać


Przykłady

After daring her and agreeing to her dare we booked a hotel for the following friday and she went out on the pull..
An overriding characteristic of all adult children of alcoholics is chronically low self esteem.Nadrzędną cechą wszystkich dorosłych dzieci alkoholików jest zbyt niskie poczucie własnej wartości.
As a sop to her pride we dedicated her a separate page with photos.Żeby połechtać jej dumę, zadedykowaliśmy jej osobną stronę ze zdjęciami.
Be riddled with diseaseByć wyniszczonym chorobą
Because of an unusually strong current, the bridge's central support gave way, tipping a coach into the river..
But having said that, New Jersey is also the State where I brought in my bride, my parents and also my daughter..
By next Friday she'll have sold all her paintings.Do następnego piątku ona sprzeda wszystkie swoje obrazy.
Can I hitch a ride to school?Podrzucisz mnie do szkoły?
Can you manage lunch on Friday?Czy w piątek znajdziesz czas na lunch?
Don't be so horrid!.
Don't burn your bridges behind youNie pal za sobą mostów
figure out the solution to riddlewymyślić rozwiązanie zagadki
Good riddance! I hope she never comes back..
He had a vigorous stride.Chodził sprężystym krokiem.
He spends a ridiculous length of time in the bathroom.Przesiaduje w łazience nieprawdopodobnie długo.
He took his mother for a ride.Zabrał matkę na przejażdżkę.
He was bloated with pride.Rozpierała go duma.
He was unable to rid himself of his fears and suspicions.Nie był w stanie pozbyć się swych lęków i podejrzliwości.
He will have been riding a bicycle for two years by May.W maju upłyną dwa lata jak jeździ na rowerze.
He wore an old jacket riddled with holes..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
moje różne słowka
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować