logo Logowanie
 
Słówko: XML

shed (shed, shed, shed)

Wymowa: SH EH D

Tłumaczenia

buda, gubić (ładunek), gubić sierść, hangar, komórka, linieć, pozbywać się, szopa, wiata, wylać, wylewać, zalewać się (łzami), zrzucać

Zobacz również: cast off


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik shed ma następujące znaczenia:

 1. caducous, shed - ( shed at an early stage of development )
Rzeczownik shed ma następujące znaczenia:
 1. shed - ( an outbuilding with a single story )
  buda, hangar, szopa, wiata
Czasownik shed ma następujące znaczenia:
 1. molt, exuviate, moult, slough, shed - ( cast off hair, skin, horn, or feathers )
  gubić sierść, linieć, zrzucać
 2. cast, cast off, shake off, throw, throw off, throw away, drop, shed - ( get rid of )
  gubić (ładunek), pozbywać się
 3. spill, disgorge, shed - ( cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over )
  zalewać się (łzami)
 4. spill, pour forth, shed - ( pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities )
  wylać, wylewać


Przykłady

"I'll have finished it by tomorrow." "And pigs might fly!".
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
After the accident they fished the car out of the canal.Po wyspadku, z kanały wyciągneli samochód.
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
As long as no problems arise we should get the job finished by Fraiday.Pod warunkiem, że nie pojawią się żadne problemy powinniśmy w piątek skończyć robotę.
As she brushed her hair, her curls sprang back into place..
Autumn came and the trees began to shed their leaves.Nadeszła jesień i drzewa zaczęły tracić liście.
Autumn is coming and the trees are beginning to shed their leaves.Nadchodzi jesień i dzrzewa zaczynają tracić liście.
But a running form brushed them aside. Lecz biegnąca postać rozgarnęła ich na boki.
By 5 o'clock I'll have washed this car and replaced the tyres.Do piątej godziny umyję to auto i wymienię opony.
By the time I finished the letter it was dark.Zanim skończyłem list, zrobiło się ciemno.
By the time I finished the letter we reached home.Zanim skończyłem list dotarliśmy do domu.
can you shed light on this problem?czy możesz rzucić światło na ten problem
Could he conceivably have finished?Czyżby już skończył?
David was astonished at the bird's change in attitude and was about to ask what had made such a dramatic change when the parrot continued, Dawid był zdziwiony zmianą zachowania ptaka i już zamierzał zapytać co spowodowało tak dużą zmianę, kiedy papuga dokończyła,
Did he fall or was he pushed.Ciekawe, czy ktoś mu w tym pomógł.
Don’t be rushed into it.Nie śpiesz się z tym.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
buildings
Mieszanka słówek 4
słówka2
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować