logo Logowanie
 
Słówko: XML

spit (spit, spit, spit)

Wymowa: S P IH T

Tłumaczenia

cypel, mierzeja, pluć, rożen, sprzeczka, szpikulec

Zobacz również: spit (spit, spat, spat)


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik spit ma następujące znaczenia:

  1. spitting, expectoration, spit - ( the act of spitting (forcefully expelling saliva) )
  2. spit - ( a skewer for holding meat over a fire )
  3. saliva, spittle, spit - ( a clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth )
  4. tongue, spit - ( a narrow strip of land that juts out into the sea )
Czasownik spit ma następujące znaczenia:
  1. ptyalize, ptyalise, spew, spue, spit - ( expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth )
  2. spit out, spit - ( utter with anger or contempt )
  3. skewer, spit - ( drive a skewer through )
  4. sprinkle, spatter, patter, pitter-patter, spit - ( rain gently )


Przykłady

A new hospital is near the campus and a shopping mall is being built nearby..
Despite being at the tail end of an exhausting tour, she delivered a sparkling performance..
Despite having never gone to college, and after a period of being homeless, he became a wildly successful stockbroker.Mimo, że nigdy nie poszedł na studia i po okresie bezdomności stał się szalenie skutecznym maklerem.
Despite having very little money, they enjoy life..
Despite missing the bus, i got to work on time.Pomomo że spóźniłem się na autobus, zdążyłem do pracy na czas.
Despite the fact it was raining I went for a walk.Mimo, że padało, poszedłem na spacer.
Despite the fact that it was raining I went for a walk.Mimo, że padało, poszedłem na spacer.
Despite the fact that the derss cost a great deal of money, he bought it for his wife.Chociaż suknia sporo kosztowała, kupił ją dla swojej żony.
Despite there being signs of economic recovery, the situation remains difficult, and the end of the economic crisis still seems a long way off.Pomimo oznak ożywienia gospodarczego sytuacja pozostaje trudna, a końca kryzysu nie widać.
Going, one day, round the hospital, I saw a patient who had an ulcerated leg, as if it had been of ten years' standing..
He drove himself to hospital.Pojechał sam do szpitala.
He was carted off to the hospital.Zabrano go do szpitala
He was removed to hospital unconscious after being struck by falling debris.Zabrano go nieprzytomego do szpitala po tym jak został uderzony przez spadający gruz.
He's the spitting image of his father.Wykapany ojciec.
I got discharged from the hospital on Thursday.W czwartek wypisałem się ze szpitala własne żądanie.
I hap to stay in the hospital for about 2 or 3 weeks. Then a preacher came and prayed for me in my hospital room..
I have spent the past three weeks in hospital.Spędziłem trzy ostatnie tygodnie w szpitalu.
I love me husband, despite his terrible temper.Kocham mojego męża pomimo jego okropnego usposobienia.
I love me husband, in spite of his terrible temper.kocham mojego męża pomimo jego okropnego usposobienia.
I pressed on with the building work in spite of the bad weather.Na złość złej pogodzie, z uporem prowadziłem prace budownalne.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować