logo Logowanie
 
Słówko: XML

strike (strike, struck, struck)

Wymowa: S T R AY K

Tłumaczenia

strajk, strajkować, uderzać, uderzyć

Zobacz również: hit


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik strike ma następujące znaczenia:

 1. hit, smash, smasher, bang, strike - ( a conspicuous success )
 2. strike - ( a pitch that is in the strike zone and that the batter does not hit )
 3. ten-strike, strike - ( a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball )
 4. strike - ( an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective )
 5. work stoppage, strike - ( a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions )
  strajk
 6. rap, tap, strike - ( a gentle blow )
Czasownik strike ma następujące znaczenia:
 1. strike - ( cause to form between electrodes of an arc lamp )
 2. strike - ( arrive at after reckoning, deliberating, and weighing )
 3. strike - ( indicate (a certain time) by striking )
 4. hit, strike - ( make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target )
 5. hit, strike - ( affect or afflict suddenly, usually adversely )
 6. hit, strike - ( produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically )
 7. strike - ( pierce with force )
 8. hit, impinge on, run into, collide with, strike - ( hit against )
 9. strickle, strike - ( smooth with a strickle )
 10. strike - ( deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon )
 11. expunge, excise, strike - ( remove by erasing or crossing out )
 12. mint, coin, strike - ( form by stamping, punching, or printing )
 13. strike - ( produce by ignition or a blow )
 14. affect, impress, move, strike - ( have an emotional or cognitive impact upon )
 15. assume, take, take up, strike - ( occupy or take on )
 16. hit, strike - ( drive something violently into a location )
 17. hit, come to, strike - ( cause to experience suddenly )
 18. fall upon, come upon, light upon, chance upon, come across, chance on, happen upon, attain, discover, strike - ( find unexpectedly )
 19. walk out, strike - ( stop work in order to press demands )
 20. come to, strike - ( attain )
 21. fall, shine, strike - ( touch or seem as if touching visually or audibly )


Przykłady

A country beset by strikes.Kraj nękany strajkami.
All the workers who went on strike were given the sack.Wyrzucono z pracy wszystkich, którzy strajkowali.
An air-traffic control strike left hundreds of tourists stranded at airports.Z powodu strajku kontrolerów ruchu setki turystów utknęły na lotniskach.
By doing this, you will give yourself positive reinforcement, and help keep yourself motivated when a craving strikes.Warto nie zapominać, iż bez względu na to, czy kupujemy jakikolwiek następny sprzęt czy zakładamy elektryczność, i tak mamy mieć jakaś zdolność kredytową, ponieważ z czegokolwiek taki kredyt musimy oddać.
Did anything strike you as odd?Czy coś cię nie zdziwiło?
He strikes me as an intelligent man.Sprawia na mnie wrażenie inteligentnego.
How did he strike you?Jakie zrobił na tobie wrażenie?
I seek to strike terror into every heart..
If you strike up a friendship with her, she won't be so inclined to push you away.Jeśli zaprzyjaźnisz się z nią, nie będzie chciała się od ciebie odczepić.
In August 1980, a 37-year-old electrician named Lech Walesa vaulted over the gate and rescued a faltering strike by shipyard workers, inspiring what soon would become known the world over as Solidarność..
It strikes me as mean of them to do so.Według mnie to bardzo podłe z ich strony.
Management have gone some way towards meeting the strikers' demands.Zarząd poczynił pewne ustępstwa w celu zaspokojenia żądań strajkujących.
She strikes me as being extremely intelligent.Robi wrażenie niesłychanie inteligentnej
The country was disrupted by the strikeStrajk sparaliżował kraj.
The industry is hit by strikes.Tę gałąź przemysłu ogarnęła fala strajków.
The lunchtime news carried a report on the rail strike.W południowym dzienniku znalazła się wiadomość o strajku na kolei.
The pain strikes when I bend down.Boli mnie, kiedy się schylam.
The strike failed to materialize.Strajk nie doszedł do skutku.
The strike has remained solid.Strajk nie słabnie.
The strike has set us back three months.Z powodu strajku mamy trzy miesiące opóźnienia.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Słówka 21A.
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować