logo Logowanie
 
Słówko: XML

sweep (sweep, swept, swept)

Wymowa: S W IY P

Tłumaczenia

kominiarz, obejmować, odchylanie, ogarniać, przeczesanie, przeczyszczać, przeczyścić, przeszukanie, przeszukiwać, rozległa przestrzeń, szeroki ruch, zamiatać, zamiatanie, zgarniać, zmiatać, zmieść

Zobacz również: sweep up


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik sweep ma następujące znaczenia:

 1. sweep - ( a movement in an arc )
  szeroki ruch
 2. end run, sweep - ( (American football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line )
 3. sweep oar, sweep - ( a long oar used in an open boat )
 4. expanse, sweep - ( a wide scope )
  rozległa przestrzeń
 5. slam, sweep - ( winning all or all but one of the tricks in bridge )
 6. chimneysweeper, chimneysweep, sweep - ( someone who cleans soot from chimneys )
  kominiarz
Czasownik sweep ma następujące znaczenia:
 1. sweep - ( win an overwhelming victory in or on )
 2. broom, sweep - ( sweep with a broom or as if with a broom )
 3. sweep - ( clean by sweeping )
  przeczyszczać, przeczyścić
 4. swing, swing out, sweep - ( make a big sweeping gesture or movement )
 5. sail, sweep - ( move with sweeping, effortless, gliding motions )
 6. brush, sweep - ( sweep across or over )
 7. embroil, tangle, sweep up, drag, drag in, sweep - ( force into some kind of situation, condition, or course of action )
 8. cross, traverse, span, sweep - ( to cover or extend over an area or time period )
 9. sweep - ( cover the entire range of )


Przykłady

She felt a chill sweep through her body..
Sweepstakes winners will enjoy a week-long stay in luxury accommodations in Las Vegas..
The chimney is sooty and needs sweeping..
The sun had set when turning with another sweep towards the East the forest-river rushed into the Long Lake. There it had a wide mouth with stony clifflike gates at either side whose feet were piled with shingles.Słońce już zaszło, gdy zataczając łuk na wschód, Rzeka Leśna wpadła wreszcie do Długiego Jeziora. Szerokie ujście z obu stron zamykały jak brama urwiste skały, a u ich stóp ciągnął się pas wybrzeża wysypany żwitem.
With migthy, sweeping strokes he gained on the figure that was almost invisible in the dark water ahead of him. Potężnymi, zamaszystymi wymachami dogonił postać, która była niemal niewidzialna w ciemnej wodzie przed nim.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować