logo Logowanie
 
Słówko: XML

swing (swing, swung, swung)

Wymowa: S W IH NG

Tłumaczenia

bawić się w kolejkę (uprawiać seks na zmianę po kolei), bekn±ć (ponie¶ć karę), bujać się, być na topie, hu¶tać się, hu¶tawka, i¶ć cał± par±, i¶ć na całego, kołysać się, machać, machn±ć, oscylować, przepchn±ć (umowę), rozpęd, swing, swingować, technika uderzenia, tętnić życiem, uderzenie, uprawiać wolny seks, wahać się, wieszać (hamak), wisieć, zamach, zamach, zawisn±ć, zwrot

Zobacz również: sweep


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik swing ma następuj±ce znaczenia:

 1. swinging, vacillation, swing - ( changing location by moving back and forth )
 2. swing - ( a square dance figure )
 3. baseball swing, cut, swing - ( in baseball )
 4. golf stroke, golf shot, swing - ( the act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it )
 5. swing - ( a sweeping blow or stroke )
 6. swing - ( mechanical device used as a plaything to support someone swinging back and forth )
  hu¶tawka
 7. lilt, swing - ( a jaunty rhythm in music )
 8. swing music, jive, swing - ( a style of jazz played by big bands popular in the 1930s )
 9. swing - ( a state of steady vigorous action that is characteristic of an activity )
Czasownik swing ma następuj±ce znaczenia:
 1. swing - ( alternate dramatically between high and low values )
 2. swing - ( hit or aim at with a sweeping arm movement )
 3. swing - ( engage freely in promiscuous sex, often with the husband or wife of one's friends )
  bawić się w kolejkę (uprawiać seks na zmianę po kolei), uprawiać wolny seks
 4. sweep, swing out, swing - ( make a big sweeping gesture or movement )
 5. swing - ( play with a subtle and intuitively felt sense of rhythm )
 6. sway, swing - ( move or walk in a swinging or swaying manner )
 7. swing - ( change direction with a swinging motion )
 8. swing - ( move in a curve or arc, usually with the intent of hitting )
 9. get around, swing - ( be a social swinger )
 10. swing over, swing - ( influence decisively )
 11. swing - ( live in a lively, modern, and relaxed style )
  tętnić życiem
 12. dangle, drop, swing - ( hang freely )
 13. swing - ( have a certain musical rhythm )
  swingować


Przykłady

Couple of wives who love to swing and fuck hard..
Fuck the Bensonhurst Italians with their pomaded hair, their nylon warm-up suits, and their St. Anthony medallions. Swinging their, Jason Giambi, Louisville slugger, baseball bats, trying to audition for the Sopranos..
His moods swing from one extreme to the other.Ma hu¶tawkę nastojów.
I love to swing round the city really fast..
Like many couples these days they swing and share their sexual adventures with each other..
My husband and I love to swing and have sex in publick..
She's asked me to swing by the grocery store for some milk..
The sexual revolution is not new, people have been swinging as long as they are on earth.Rewolucja seksualna nie jest niczym nowym, ludzie urz±dzali orgietki od czasu, gdy pojawili się na ziemi.
There's not enough room to swing a cat.¦cisk, że szpilki nie mozna wetkn±ć.
They would swing me around, with my bad haircut and plucked eyebrows, and dry hump me on the dance floor..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następuj±cych grup:
Unit 2 test
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Tre¶ć:
Kod: Visual CAPTCHA
WprowadĽ powyższy kod: (Wielko¶ć liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować