logo Logowanie
 
Słówko: XML

understand (understand, understood, understood)

Wymowa: AH N D ER S T AE N D

Tłumaczenia

rozumieć, zrozumieć

Zobacz również: latch on


Grupy znaczeniowe

Czasownik understand ma następujące znaczenia:

  1. understand - ( know and comprehend the nature or meaning of )
    rozumieć
  2. realize, realise, see, understand - ( perceive (an idea or situation) mentally )
    zrozumieć
  3. infer, understand - ( believe to be the case )
  4. read, interpret, translate, understand - ( make sense of a language )
  5. sympathize, sympathise, empathize, empathise, understand - ( be understanding of )


Przykłady

'It isn't half hot' is quite a difficult expression for foreign students to understand..
Everybody laughed but I couldn't understand what had amused them.Wszyscy się śmiali, ale ja nie potrafilem zrozumieć co ich rozbawiło.
He was yet a diamond in the rough, and she would not immediately decide till she could better understand his character and prospects, so no formal engagement resulted..
I couldn't understand at first, but then the penny dropped.Początkowo nie zrozumiałem, ale potem dotarło do mnie.
I explained it twice, but even then they didn't understand.Wyjaśniałem dwa razy, a mimo to nie zrozumieli.
I find that book very difficult to understand.Ta książka jest dla mnie zbyt trudna.
I just can't understand what's got into him.Nie moge pojąć co wniego wstąpiło.
I prepare myself with clear and concise questions, so as to avoid any misunderstanding.Przygotowuję sobie proste i zwięzłe pytania, żeby uniknąć nieporozumień.
I understand his sense of being excluded, and his concern.Zrozumiałem poczucie, że został odsunięty i jego niepokój.
I wanted to make him understand how it had been back then, that you trusted no one..
I'd understood the words, but I didn't, as it were, understand the question..
I'll totally understand if you need to she-bop a bit now..
I'm afraid I don't understand what you are driving at.Obawiam się, że nie rozumiem do czego zmierzasz.
It is understandable that he should have doubts.To zrozumiałe, że ma wątpliwości.
It's my understanding that if I ever were to cast an absentee ballot, it would be counted as if I had voted in the polling district in which I am registered..
Lest there should be any misunderstanding.Żeby nie było nieporozumień.
Misunderstanding of the present grows fatally from the ignorance of the past.Niezrozumienie teraźniejszości jest konsekwencją nieznajomości przeszłości.
Mutual misunderstanding Wzajemne nieporozumienie
Nod your head if you understand what I'm saying and shake it if you don'tSkiń głową jeśli rozumiesz co mówię i pokreć, jeśli nie rozumiesz.
On the other hand, given the fact that we’re not rich and we work hard for our money, we don’t understand either how someone can spend over 100 dollars per night just for a room they’ll probably only sleep in.Z drugiej strony, zważywszy na to, że nie jesteśmy bogaci i cieżko pracujemy na nasze pieniądze nie rozumiemy też, jak ktoś może wydać ponad 100 dolarów na dzień na pokój, w którym chyba tylko będzie spał.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować