logo Logowanie
 
Słówko: XML

wake (wake, woke, woken)

Wymowa: W EY K

Tłumaczenia

budzić, czuwać przy zmarłym, czuwanie przy zmarłym, odpust, strumień nadążający, stypa, ślad torowy, uświadomić

Zobacz również: ignite


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik wake ma następujące znaczenia:

 1. viewing, wake - ( a vigil held over a corpse the night before burial )
  czuwanie przy zmarłym
 2. backwash, wake - ( the wave that spreads behind a boat as it moves forward )
  strumień nadążający, ślad torowy
 3. Wake Island, wake - ( an island in the western Pacific between Guam and Hawaii )
 4. aftermath, backwash, wake - ( the consequences of an event (especially a catastrophic event) )
Czasownik wake ma następujące znaczenia:
 1. wake up, awake, arouse, awaken, come alive, waken, wake - ( stop sleeping )
 2. awaken, waken, rouse, wake up, arouse, wake - ( cause to become awake or conscious )
  uświadomić
 3. wake - ( be awake, be alert, be there )
 4. wake - ( make aware of )
 5. inflame, stir up, ignite, heat, fire up, wake - ( arouse or excite feelings and passions )


Przykłady

As the months wear on I know less and less of who I am, but at the same time I am surprised constantly by an awakening in myself of desires and inclinations I never knew I possessed..
He was screaming fit to wake the dead.Wrzeszczał tak, że umarłego by obudził.
He went in very quietly so as not to wake the baby.Wszedł bardzo cicho, żeby nie zbudzić dziecka.
I awakened to find the others already up..
I kept quiet for fear that they would wake up.Zachowywałem się cicho ze strachu, że ich obudzę.
I was half hoping that I wouldn't wake up.Miałem trochę nadzieję, że się nię obudzę.
I'm programmed to wake up at 7.Jestem tak zaprogramowany, że budzę się o siódmej.
It does seem rather silly. If this is his managerial strategy to cut costs, he needs the coffee more than the others – because he needs to wake up!.
It was a rude awakening when I suddenly found that I was unemployed..
She crept upstairs in stocking feet so as not to wake the baby..
That night, adrenalin kept me awake and jumpy..
The dwarfs were longing for Snow White to wake up.Krasnoludki nie mogły się doczekać, aż Śnieżka się przebudzi.
The film awakened memories of her childhood..
The letter awakened me to the seriousness of the situation..
The song awakened painful memories.Piosekna obudziła bolesne wspomnienia.
They spoke, taught and played with intelligence and passion, and awakened a hunger in us to delve into unknown territories..
Time to wake up from the nightmare! Time to realise that you have, within your very own self, the innate ability to be all that you can be. Time to realise that you can create the life that you really, really want because, in the day to day of your current everyday life, you are already creating the life that you expect - it's just that normal people live down to their expectations..
Trump’s populism is about to face a rude awakening..
We had stayed two nights instead of just the one that had been in the plan, and on the second she remained awake long after I had gone to sleep..
We need to wake up to the fact that the Earth's resources are limited.Musimy uświadomić sobie fakt, że ziemskie zasoby są ograniczone.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować