logo Logowanie
 
Słówko: XML

wed (wed, wed, wed)

Wymowa: W EH D

Tłumaczenia

poślubić

Zobacz również: w


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik wed ma następujące znaczenia:

  1. wedded, wed - ( having been taken in marriage )
Rzeczownik wed ma następujące znaczenia:
  1. Wednesday, wed - ( the fourth day of the week )
Czasownik wed ma następujące znaczenia:
  1. marry, get married, conjoin, hook up with, get hitched with, espouse, wed - ( take in marriage )
  2. marry, tie, splice, wed - ( perform a marriage ceremony )


Przykłady

A period of political instability followed the civil war.Po wojnie domowej nastąpił okres politycznej niestabilności.
After heavy rains the river overflowed its banks.Po ulewnych deszczech rzeka wystąpiła z brzegów.
Age has mellowed him.Złagodniał na starość.
Are women builders allowed to wolf-whistle at men?.
As he narrowed the distance between them, the Skeleton suddenly turned and faced him. Gdy zmniejszył dystans miedzy nimi, Kościotrup nagle odwrócił się i stawił mu czoła.
As with all filters, dirt particles may only be allowed to pass up to a certain size in the µ-range depending on the engine in order to prevent damage.Tak jak w przypadku wszystkich filtrów chodzi o przepuszczanie cząsteczek zanieczyszczeń o określonej wielkości maksymalnej.
At 11 am we shall have a guided tour of the Pottery works followed at noon by a buffet lunch..
At the age of 13 he had stowed away on a ship bound for Rio.W wieku 13 lat ukrył się na statku płynącym do Rio.
Before having her pussy plowed, she has her cunt thoroughly tongue fucked as she slobbers on me..
Could you see your way to letting us borrow the machine on Wednesday?.
Experience had mellowed her view about many things.Doświadczenie złagodzło jej pogląd na wiele spraw.
Fear of the future gnawed away at her all the time.Strach o przyszłość stopniowo ją zżerał cały czas.
Find something to wedge the window open with..
For at the time when the new economic order was beginning, the doctrines of rationalism had already taken firm hold of large numbers, and an economic science alien to the true moral law had soon arisen, whence it followed that free rein was given to human avarice..
Has the ground thawed yet?Czy ziemia już odtajała?
He allowed the situation to get worse.Dopuścił do pogorszenia się sytuacji.
He burrowed his face into her shoulder.Wtulił twarz w jej ramię.
He decided to gatecrash the wedding.Postanowił wkręcić się na wesele.
He followed up his success with the opening of another five factories.Po tym sukcesie otworzył kolejne pięć fabryk.
He is well-endowed.Ten to ma się czym pochwalić.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować