logo Logowanie
 
Słówko: XML

withdraw (withdraw, withdrew, withdrawn)

Wymowa: W AH DH D R AO

Tłumaczenia

cofać, cofnąć, mieć stosunek przerywany, odwołać, odwoływać, podejmować, podejmować, podjąć, wychodzić, wycofać, wycofywać, wyjmować, wyjść, wypłacać, zrezygnować

Zobacz również: retreat


Grupy znaczeniowe

Czasownik withdraw ma następujące znaczenia:

 1. remove, take, take away, withdraw - ( remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc. or remove something abstract )
  cofać, cofnąć, wycofywać
 2. seclude, sequester, sequestrate, withdraw - ( keep away from others )
 3. swallow, take back, unsay, withdraw - ( take back what one has said )
 4. retreat, pull back, back out, back away, crawfish, crawfish out, pull in one's horns, withdraw - ( make a retreat from an earlier commitment or activity )
  odwołać, odwoływać
 5. disengage, withdraw - ( release from something that holds fast, connects, or entangles )
 6. retire, withdraw - ( lose interest )
 7. retreat, pull away, draw back, recede, pull back, retire, move back, withdraw - ( pull back or move away or backward )
 8. draw, take out, draw off, withdraw - ( remove (a commodity) from (a supply source) )
 9. recall, call in, call back, withdraw - ( cause to be returned )
 10. retire, withdraw - ( withdraw from active participation )
  zrezygnować
 11. bow out, withdraw - ( retire gracefully )
 12. adjourn, retire, withdraw - ( break from a meeting or gathering )


Przykłady

By 1710 his position had improved sufficiently to enable him to withdraw in favour of his nephew.Do roku 1710 jego pozycja wzrosła wystarczająco, żeby umożliwiać mu rezygnację na rzecz bratanka.
For the most part, she is a withdrawn and despairing person who spends many hours alone, feeling empty and sad..
I am a withdrawn bookworm..
I beg leave to withdraw the motion.Proszię o pozwolenie na wycofanie wniosku.
I had to withdraw from the English course because of poor health.Musiałem zrezygnować z kursu angielskiego z powodu kłopotów ze zdrowiem.
If government funding is withdrawn, small, independent theatres don't stand a chance.Jeśli rządowe środki finansowe zostaną cofniete małe, niezależne teatry nie mają szansy.
She began to shut down emotionally and withdraw into herself.Zaczeła wyłączać się emocjonalnie i zamyka się w sobie.
They threatened to withdraw their labour.Zagrozili strajkiem.
They threatened to withdraw their labour.Zagrozili przerwaniem pracy.
This credit card allows you to withdraw up to £200 a day from cash dispensers.Ta karta kredytowa pozwali ci wyciągnąć z bankomatów do 200£ na dzień.
Virgilia wants to withdraw to her room to avoid company.Virgilia chce pójść do swojego pokoju, żeby uniknąć gości.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować