logo Logowanie
 
Słówko: XML

drive (drive, drove, driven)

Wymowa: D R AY V

Tłumaczenia

być kierowcą, doprowadzać, jazda, jeździć, kierować, napędzić, nieść, podjazd, popychać, powodować, powozić, prowadzić, przejażdżka, przejechać, przejeżdżać, wbić, wbijać, wieźć, wozić, wykopać, zawieźć, zmuszać

Zobacz również: ride


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik drive ma następujące znaczenia:

 1. thrust, driving force, drive - ( the act of applying force to propel something )
 2. ride, drive - ( a journey in a vehicle driven by someone else )
  jazda, przejażdżka
 3. drive - ( the act of driving a herd of animals overland )
 4. drive - ( (sports) a hard straight return (as in tennis or squash) )
 5. driving, drive - ( hitting a golf ball off of a tee with a driver )
 6. campaign, cause, crusade, movement, effort, drive - ( a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end )
 7. parkway, drive - ( a wide scenic road planted with trees )
 8. drive - ( a mechanism by which force or power is transmitted in a machine )
 9. drive - ( (computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium )
 10. driveway, private road, drive - ( a road leading up to a private house )
 11. drive - ( the trait of being highly motivated )
 12. drive - ( a physiological state corresponding to a strong need or desire )
Czasownik drive ma następujące znaczenia:
 1. get, aim, drive - ( move into a desired direction of discourse )
 2. drive - ( hunting: chase from cover into more open ground )
 3. drive - ( hunting: search for game )
 4. drive - ( cause to function by supplying the force or power for or by controlling )
 5. drive - ( excavate horizontally )
 6. drive - ( hit very hard and straight with the bat swinging more or less vertically )
 7. drive - ( strike with a driver, as in teeing off )
  wbić, wbijać
 8. repel, repulse, force back, push back, beat back, drive - ( cause to move back by force or influence )
 9. drive - ( cause to move rapidly by striking or throwing with force )
 10. drive - ( push, propel, or press with force )
  napędzić
 11. force, ram, drive - ( force into or from an action or state, either physically or metaphorically )
 12. drive - ( compel somebody to do something, often against his own will or judgment )
 13. motor, drive - ( travel or be transported in a vehicle )
 14. take, drive - ( proceed along in a vehicle )
 15. drive - ( operate or control a vehicle )
  kierować
 16. drive - ( urge forward )
 17. drive - ( cause someone or something to move by driving )
 18. drive - ( move by being propelled by a force )
  doprowadzać, popychać, zmuszać
 19. tug, labor, labour, push, drive - ( strive and make an effort to reach a goal )
  nieść
 20. drive - ( work as a driver )
 21. drive - ( to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly )
 22. ride, drive - ( have certain properties when driven )


Przykłady

A car may stall due to the driver braking too suddenly.Samochód może zgasnąć z powodu zbyt gwałtonego chamowania.
A hard disk drive spins at 7,200 rpm.Twardy dysk wykonuje 7200 obrotów na minutę.
Dead leaves driven along by the wind.Zeschłe liście niesione wiatrem.
Don't forget, belt up before you drive off..
Drivers have been kicking up a fuss about the new parking fees.Kierowcy robili raban o nowe opłaty parkingowe.
Greed and fear are the two most powerful motivating factors that drive humans.Chciwość i strach to dwa najpotężniejsze czynniki motywujące, które kierują ludźmi.
He doesn't drive very fast - he tends to potter along..
He drives a BMW estate..
He flatters himself that he's a good driver.Szczyci się tym, że jest dobrym kierowcą.
He hates being driven.On nie znosi być pasażerem.
He reported the driver for not observing the speed limit.Złożył skargę na kierowcę za nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości.
He was driven by hunger to steal.Głód zmusił go do kradzieży.
He was driven by hunger to steal.Głód doprowadził go do kradzieży.
He was driven by jealousy.Powodowała nim zazdrość.
He was driven by jealousy.Kierowała nim zazdrość.
He was driven to suicide.Został doprowadzony do samobójstwa.
He's actually a very good driver.On tak naprawdę jest bardzo dobrym kierowcą.
I am a driven person who is out to succeed in whatever life throws at me..
I am driven to the conclusion that she was more sinned against than sinning.Narzuca mi się wniosek, że była bardziej ofiarą cudzych grzechów niż grzeszniczką.
I conform to social norms every time that I get in my car and drive on the correct side of the road, obeying the speed limits and using my turn signals..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 10
Moje czasowniki
New Headway Elementary - Unit 6
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)
formy Past


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować