logo Logowanie
 
Słówko: XML

List słówek słownika

Aktualnie słownik zawiera: 54736 przetłumaczonych słówek

Poprzednie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Następne
Słówko Tłumaczenie
meteorological officebiuro meteorologiczne
put off smb. from smth.odwie?? kogo? od czego?
to save for a rainy dayzostawi? na czarn? godzin?
kierowca samochodu ci??arowego
develop one's abilities and skilsrozwija? swoje zdolno?ci i umiej?tno?ci
have pity on mie? lito?? dla | zlitowa? si? nad
make one feelsprawi? by kto? poczu?
saving gracepozytywna cecha
¢cent
£funt
Þeten | ta | to | który | która | które
(be in) charge (of)sprawowa? nadzór (nad)
(drug) addictosoba uzale?niona (od narkotyków)
(fully) furnished(ca?kowicie) umeblowany
(main)character(g?ówny) bohater
(not) at allwcale (nie) | w ogóle
(not) give a tossnie obchodzi? | nie interesowa?
(slightly) unwell- (troch?) ?le si? czuj?cy
(tele)phone boxbudka telefoniczna
(to be) feel off colourmarnie si? czu? | czu? si? chorym (colour)
(to be) feel under the weather?le si? czu? | czu? si? chorym (we)
(to be) seasickcierpie? na chorob? morsk?
(Toxic) wasteOdpady (toksyczne)
-mindednastawiony na
-shapedw kszta?cie
-wiseje?li chodzi o | jak
...and all that...i tym podobne
...and that...i tym podobne
...and whatnot...i wszystko inne | ...i ca?y majdan | ...i Bóg wie co jeszcze
1 love1 do 0 (sport)
11thjedenasty
148148
16p a word16 pensów za jedno s?owo
18od lat 18
2 days off2 dni wolnego
2 TUESDAY [TJUSDEJ]- WTOREKWTOREK
20/20 visionpe?na ostro?? wzroku
24 hour24 godziny
24-7sklep bar lub restauracja czynna non stop | 24 godziny na dob? 7 dni w tygodniu
24/724 godziny na dob? 7 dni w tygodniu
2:1ocena do?? dobra (na dyplomie uko?czenia studiów)
2:2ocena dobra (na dyplomie uko?czenia studiów)
3-Dtrójwymiarowy
4WDsamochód z nap?dem na cztery ko?a
4x4samochód z nap?dem na cztery ko?a
55 pounds a night55 funtów za dob?
90 kilometres ONE WAY90 km w jedn? stron?
apewien | jaki?
a babe in the woodsbezradny jak dziecko | naiwny
a back-handed complimentdwuznaczny komplement | w?tpliwy komplement (mo?e by? odczytany zarówno jako komplement jak i zniewaga)
a bad applekawa? drania
a bad eggkto? nieuczciwy i nie w porz?dku
a bad-hair daydzie? | w którym dana osoba (zwykle kobieta) ma popsuty humor z powodu fryzury
a bag of moneypaczka pieni?dzy
a bang up job?wietna | bardzo dobra praca
a baptism by firechrzest bojowy
a baptism of firechrzest bojowy
a bar of chocolatetabliczka czekolady
a bar of chocolettabliczka czekolady
a bed spreadnarzuta na ?ó?ko
a bee stinguk?szenie pszczo?y
a bid for powerpróba przej?cia w?adzy
a big noisewielka szycha
a big stickgro?ba u?ycia si?y w dyplomacji | metoda kija
a billet-douxlist mi?osny
a bird in hand is worth two in the bushlepszy wróbel w gar?ci ni? go??b na dachu
a bird in the handlepszy wróbel w gar?ci
a bird in the hand is worth two in the bushlepszy wróbel w gar?ci ni? go??b na dachu
a bird-braing?upi cz?owiek | ptasi mó?d?ek
a birth defectwada wrodzona
a bittroch? | kawa?ek
a bit muchzbyt du?o; nadmierna ilo?? czego?
a bit of a messtroch? ba?aganu
a bit on the sidemie? kogo? (romans) na boku
a black eyepodbite oko
a blank chequezgoda na zrobienie wszystkiego co konieczne | carte blanche
a blessing in disguisesytuacja która pomimo pierwszego negatywnego wra?enia okazuje sie by? pomy?lna
a blow job(potocznie) robienie loda | (potocznie) robienie laski
a blue-eyed boypupilek
a board of directorsrada dyrektorska
a bolt from the bluegrom z jasnego nieba
a bolt out of the bluegrom z jasnego nieba
a bottle of perfumeflakonik perfum
a bottle of shampoobutelka szamponu
a bout of flunapad kaszlu
a bowl of cerealmiska p?atków zbo?owych (?niadaniowych)
a box of chocolatespude?ko czekoladek (bombonierka)
a box of matchespude?ko zapa?ek | zapa?ki
a branch of sciencega??? nauki
a brdlerpo?rednik
a breath of fresh airco? nowego i oryginalnego
a bunch of flowersbukiet kwiatów | bukiet kwiatów
a bunch of grapeski?? winogron
a buzz words?owo specjalistyczne nale??ce do ?argonu
a cake risesciasto ro?nie
a can of beanspuszka fasoli
a can of cokepuszka koli (napoju)
a can of colapuszka coli
a carton of juicekarton soku
a case in pointdobry przyk?ad