logo Logowanie
 
Słówko: XML

Edycja zdania przykładowego

Zdanie przykładowe: it took two strokes to get out of the bunker
Tłumaczenie: Potrzeba było dwóch uderzeń aby wydostać się z bunkra.