logo Logowanie
 
Słówko: XML

Edycja zdania przykładowego

Zdanie przykładowe: The whole village suffered from serious calamities, such as frequent floods.
Tłumaczenie: Cała wioska cierpiała na skutek poważnych klęsk, takich, jak częste powodzie.