logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
vicious circlebłędne koło
it took two strokes to get out of the bunkerPotrzeba było dwóch uderzeń aby wydostać się z bunkra.
carried by two peopleniesiony przez dwie osoby
Mark expressed his willingness to helpMarek wyraził swoją chęć pomocy
can you shed light on this problem?czy możesz rzucić światło na ten problem
founded by the Dutch in 17th centuryZałożony przez Holendrów w 17 wieku
the city was called Stabroek by the Dutch but was renamed Georgetown by the British in 1812Miasto zostało nazwane Stabroek przez Holendrów ale nazwa została zmieniona na Georgetown przez Brytyjczyków w 1812
get out of my way boyzejdź mi z drogi chłopcze
His tomb was discovered almost intact by Howard Carter in 1922Jego grobowiec został odkryty prawie nienaruszony przez Howarda Carter w 1922
curdled milkzsiadłe mleko
shed tearszalać się łzami
the wind swayed the trees gentlyWiatr delikatnie kołysał drzewa
The Dutch often skate along the canals in winterW zimę Holendrzy często jeżdżą na łyżwach wzdłuż kanałów
This sofa won't go with the chairsTa sofa nie pasuje do krzeseł
They have to be kiddingOni chyba żartują
addicted to cocainUzależniony od kokainy
viewing subaqueous fauna from a glass-bottomed boatoglądanie podwodnej fauny z łodzi ze szklanym dnem
a gory daggerzakrwawiony sztylet
Frozen assetsZamrożone aktywa
an inflatable mattressnadmuchiwany materac