logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
vicious circleb??dne ko?o
it took two strokes to get out of the bunkerPotrzeba by?o dwóch uderze? aby wydosta? si? z bunkra.
carried by two peopleniesiony przez dwie osoby
Mark expressed his willingness to helpMarek wyrazi? swoj? ch?? pomocy
can you shed light on this problem?czy mo?esz rzuci? ?wiat?o na ten problem
founded by the Dutch in 17th centuryZa?o?ony przez Holendrów w 17 wieku
the city was called Stabroek by the Dutch but was renamed Georgetown by the British in 1812Miasto zosta?o nazwane Stabroek przez Holendrów ale nazwa zosta?a zmieniona na Georgetown przez Brytyjczyków w 1812
get out of my way boyzejd? mi z drogi ch?opcze
His tomb was discovered almost intact by Howard Carter in 1922Jego grobowiec zosta? odkryty prawie nienaruszony przez Howarda Carter w 1922
curdled milkzsiad?e mleko
shed tearszala? si? ?zami
the wind swayed the trees gentlyWiatr delikatnie ko?ysa? drzewa
The Dutch often skate along the canals in winterW zim? Holendrzy cz?sto je?d?? na ?y?wach wzd?u? kana?ów
This sofa won't go with the chairsTa sofa nie pasuje do krzese?
They have to be kiddingOni chyba ?artuj?
addicted to cocainUzale?niony od kokainy
viewing subaqueous fauna from a glass-bottomed boatogl?danie podwodnej fauny z ?odzi ze szklanym dnem
a gory daggerzakrwawiony sztylet
Frozen assetsZamro?one aktywa
an inflatable mattressnadmuchiwany materac