logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
shuffle cardstasować karty
"So that's the Lone Ranger." "A więc to jest ten Samotny Włóczęga."
Well lets not get too testy here.Nie bądźmy zbyt drażliwi tutaj.
I can't take this decision backNie mogę cofnąć tej decyzji
He didn't know the answer, It was a shot in the darkOn nie znał odpowiedzi, wybierał na oślep
Some people are easy ducks for thievesNiektórzy ludzie są łatwym celem dla złodzieji
This is the police, get out of here!Tu policja, wychodź stamtąd!
The bad weather didn't deter us from going for a walk.Zła pogoda nie powstrzymała nas przed spacerem.
If magpies feel threatened while nesting, they will swoop at their aggressor with their claws extended in an attempt to drive them away.Jeśli sroki zostaną przestraszone podczas znoszenia jaj, wówczas beda nurkowały na swojego agresora ze rozpostartymi szponami aby go odgonić.
We shall take care not to vex the horsePowinniśmy się opiekować koniem, a nie dręczyć go
I have to swot for exams.Muszę wkuwać przed egzaminami.
When the Lone Ranger faced Mr. Harding, the older man sighed with relief.Kiedy Samotny Włóczęga stanął przed obliczem Hardinga, starszy pan westchnał z ulgą.
"Thank heaven you've come. "Dzięki Bogu przyszedłeś.
Only you can help me."Tylko ty możesz mi pomóc."
"What happened?" asked the Lone Ranger. "Co się stało?" zapytał Samotny Włóczęga
"We heard shots."Słyszeliśmy strzały.
Mr. Harding told him the whole story. Pan Harding opowiedział mu całą historię.
"The Skeleton thinks I caused him to go to jail. "Kościotrup myśli, że to ja sprawiłem, że poszedł do więzienia.
He swore he'd get me when he got out, and now I suppose nothing will stop him.Przysięgał, że mnie dopadnie jak wyjdzie z więzienia i przypuszczam teraz, że nic go nie powstrzyma.