logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
The US military is funding the research and development of a weapon that could be used to inflict excruciating pain from up to 2 kilometres awayWojska USA sponsoruje rozwój broni, która może być użyta do zadania wyjątkowo silnego bólu z odległości do 2 kilomentrów.
He's half crazy, and I'm afraid he'll hinder out work on the railroad. Jest na wpół szalony i obawiam się, że będzie wstrzymywał nasze prace przy drodze.
Nothing must stop that!" Nic nie może temu przeszkodzić!"
very placid child who never crybardzo spokojne dziecko, które nigdy nie płacze
You helped me when I was in dire straits.Pomogłeś mi kiedy byłem w ciężkiej sytuacji
I was in dire straits.Byłem w ciężkiej sytuacji
Mr. Harding looked at his daughter. Pan Harding spojrzał na swoją córkę.
"Betty, will you please bring the captain? "Betty, czy mogłabyś przyprowadzić kapitana?
I want him to meet the Lone Ranger."Chcę, żeby poznał Samotnego Włóczęgę."
There's some residue in the bottom of the cup.Jest jakiś osad na dnie filiżanki
I think we should make off before they come backSądzę, że powinniśmy się pospieszyć i wyjść zanim oni wrócą.
The most coveted thing in the world.Najbardziej pożądana rzeczna świecie.
Don't be so noseyNie bądź taki wścibski
As she walked along the deck, Betty saw a dark, thin shadow run toward the rail. Kiedy przechodziła przez pokład, Betty zauważyła ciemny, wąski cień biegnący w kierunku poręczy.
national anthemhymn narodowy
champagne glasskieliszek do szampana
wine-glasskieliszek do wina
sudden illnessnagła choroba
emergency casesnagłe przypadki