logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
The awesome complexity of the universeRobiąca wrażenie złożoność wszechświata
mindless violencebezsensowana przemoc
income exempt from taxationdochody zwolnione z podatku
he does not speak Frenchon nie mówi po francuzku
health care reform is needed urgentlyReforma służby zdrowia jest pilnie potrzebna
I would fain do itZ chęcią bym to zrobił
divine retributionkara boska
one of the small bulblets that can be split off of the axis of a larger garlic bulbząbek czosnku
Paul grumbled about the money he earned. He'd expected much more.Paul narzekał na pieniądze, które zarobił. Oczekiwał znacznie więcej.
Noises of lively discussion and guffaw filled the room.Odgłosy ożywionej dyskusji I głośny śmiech wypełniły salę.
clove of garlicząbek czosnku
Jack guzzled the beer and fell asleep.Jack wyżłopał piwo i zasnął.
He found it challenging to control the panic-stricken crowd.Kontrola nad ogarniętym paniką tłumem była dla niego wyzwaniem.
The wardrobe was too bulky for us to move.Szafa była dla nas zbyt nieporęczna, żeby ją przesunąć.
Martin has become a teetotaller after he got drunk and hit his girlfriend.Martin został abstynentem po tym, jak upił się i uderzył swoją dziewczynę.
He took a brisk walk to relax and think the problem over.Poszedł na żwawy spacer, żeby odpocząć I przemyśleć problem.
She was nibbling at potatoes, apparently troubled by something important. nibbleSkubała ziemniaki, widocznie zatroskana czymś istotnym.
I did my best so my students could grasp the meaning of the play.Starałem się jak mogłem, żeby moi uczniowie pojęli znaczenie tej sztuki.
His treacherous behaviour made them all feel anxious.Jego zdradliwe zachowanie niepokoiło ich wszystkich.
Harry grasp ed her by the shoulders.Harry złapał ją za ramiona.