logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
It appears impossible to argue with this hot-blooded guy.Dyskusja z tym w gorącej wodzie kąpanym facetem wydaje się niemożliwa.
Don't leave me alone with the daunting task of cleaning up the whole house!Nie zostawiaj mnie samego ze zniechęcającym zadaniem posprzątania całego domu!
This lady with a bulging suitcase is my aunt.Ta pani z brzuchatą walizką to moja ciotka.
The whole village suffered from serious calamities, such as frequent floods.Cała wioska cierpiała na skutek poważnych klęsk, takich, jak częste powodzie.
The whole village suffered from serious calamities, such as frequent floods. calamityCała wioska cierpiała na skutek poważnych klęsk, takich, jak częste powodzie.
The first time Anne enered the catwalk was pretty stressful.Pierwszy raz, kiedy Anne wyszła na wybieg, był bardzo stresujący.
Do you think those plastic bags are sturdy enough to pack them with books?Czy sądzisz, że te plastikowe worki są wystarczająco wytrzymałe, żeby napychać je książkami?
The police surmise the murderer can't have fled far away.Policja przypuszcza, że morderca nie mógł uciec daleko.
Wow! Doesn't she look awesome?Rany! Ale ona świetnie wygląda!
Wow! Doesn't she look awesome ?Rany! Ale ona świetnie wygląda!
duty free goodswolne od cła
pay dutypłacić cło
foreigncurrencyobca waluta
She bought a flat overlooking a beautiful park.Ona kupiła mieszkanie z widokiem na piękny park.
I presume they will not accept the invitation after the argument we'd had.Przypuszczam, że nie przyjmą zaproszenia po kłótni, która miała miejsce.
She was in two minds about meeting her putative father.Miała wątpliwości co do spotkania ze swoim domniemanym ojcem.
You're a naughty, quarrelsome boy!Jesteś niegrzeczny i kłótliwy!
She said she felt like moving to a remote place.Powiedziała, że ma ochotę przeprowadzić się w jakieś odległe miejsce.
She stumbled on a curb and fell down.Potknęła się o krawężnik i upadła.
I felt constrain ed to obey my teacher though I hated the idea.Czułem sie zmuszony, żeby posłuchać nauczyciela, chociaż nie chciałem.