logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
back-seattylne siedzenie (w samochodzie)
stripped to the waist
rozebrany do pasa
tidal flat
teren zalewany w czasie przypływu
suffice is to saywystarczy powiedzieć
tax consultantdoradca podatkowy
He was called up by the armyZostał powołany do wojska
You seemed so chirpy in the morning and now you're upset.Rano wydawało się, że jesteś w dobrym nastroju, a teraz jesteś przygnębiony.
Kids! Don't try to pull the cat's whiskers!Dzieci! Nie próbujcie ciągnąć kota za wąsy!
Much blood was shed durning the warMnóstwo krwi zostało przelane na wojnie
I never leave my children unattended at home.Nigdy nie zostawiam moich dzieci w domu bez dozoru/bez opieki
He asks after you every time I see him.On zawsze pyta o ciebie gdy go spotkam/gdy go widzę
There are currently no comments on this storyChwilowo nie ma żadnych komentarzy do tego tekstu
The cucumbers were pickled in a large jar.Ogórki zostały zamarynowane w ogromnym słoju.
repose in the armchairodpoczywać w fotelu
West of Omaha was the wilderness into which the railroad was pushing.Zachód od Omaha był dziczą, w którą wcinały się tory kolejowe.
Tomorrow they would land.Jutro powinni dopłynąć.
No one noticed the furtive figure that slipped into one of the cabins.Nikt nie zauważył przemykającej chyłkiem postaci, która wślizgnęła się do jednej z kabin.
As the 'Marry Jay' steamed toward Omaha her passengers enjoyed their last evening aboard.Podczas, gdy parowiec 'Mary Jay' płynął w kierunku Omaha, jego pasażerowie rozkoszowali się swoim ostatnim wieczorem na pokładzie.
A family get-togetherspotkanie rodzinne
Silently he searched the room, throwing aside clothing and papers until he found what he was after.Bezgłośnie przeszukał pokój, rozrzucając na boki ubrania i papiery, aż znalazł to, czego szukał.