logo Logowanie
 
Słówko: XML

Zdania przykładowe

Poprzednia strona   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Następna strona

Zdanie Tłumaczenie
Reaching the side, he found a rope and quickly pulled himself up onto the deck. Dotarłwszy do burty, odnalazł linę i szybko wciągnął się na pokład.
He didn't see a figure watching him from the shadow of a lifeboat. Nie widział postaci patrzącej na niego z cienia ratunkowej szalupy.
Before he could move, two crew members had appeared from nowhere and grabbed him.Zanim zdołał się ruszyć, dwóch członków załogi pojawiło się znikąd i chwyciło go.
"So this is the Skeleton!" "Więc to jest Kościotrup!"
"Take off his mask.""Ściągnijcie jego maskę."
Cheer up!Rozchmurz się!
family gatheringspotkanie rodzinne
Rip the letter upPodrzeć list na kawałki
The picture was genuineObraz był autentyczny
he said lamelypowiedział bez przekonania
"Do I look like a skeleton?" asked the Lone Ranger. Czy ja wyglądam na kościotrupa? zapytał Samotny Włóczęga
"Wait a minute, men. "Poczekaj chwilę.
Take me to Mr. Harding. Zabierz mnie do pana Hardinga
figure out the solution to riddlewymyślić rozwiązanie zagadki
An obnoxious smell was coming from the basementZ piwnicy dochodził nieprzyjemny smród.
I must see him. Muszę go zobaczyć.
I'm the Lone Ranger, his friend."Jestem Samotny Włóczęga, jego przyjaciel.
The shadowy figure who watched murmured to himself. Podejrzana postać, która podglądała, mruknęła do siebie.
Cape of Good HopePrzylądek Dobrej Nadziei
bounce a chequenie honorować czeku